Våren kommer, ständerna skingras

  Våren kommer, ständerna skingras

  Lantdagen avslutades officiellt den 15 april 1864. Ceremonielet inleddes med gudstjänst i Nikolajkyrkan, varefter lantdagen samlades i rikssalen i kejserliga slottet. Adelsståndets talman, lantmarskalk Johan Mauritz Nordenstam, överräckte ständernas beslut angående de nådiga propositionerna till kejsarens företrädare generalguvernör Platon Rokassovskij. Denne höll på kejsarens vägnar ett trontal på ryska, genast återgivet på svenska och finska.

  Talet gav åhörarna en smärre chock. Kejsaren klandrade lantdagen för att några förhandlingar gett anledning till missförstånd rörande storfurstendömets förhållande till det ryska kejsardömet. Uttalandet syftade på ständernas betoning av storfurstendömets självständighet gentemot Ryssland. Lantdagsmännen uppmanades att befästa, inte försvaga, sambandet mellan Finland och Ryssland. Det skulle utgöra en säker borgen för storfurstendömets välgång.

  Representanter för borgarståndet vid Brunnshusets port. Bild: Museiverket

  Efter att ha betygat kejsaren sin trohet och tacksamhet återvände lantdagsmännen till Riddarhuset. Ständerna tog farväl av och adresserade varandra med högtidliga, uppskattande tal som betonade vikten av det gångna halvårets arbete för fäderneslandet. Endast ständernas talmän och kanslier stannade kvar ännu en tid för att göra upp de sista nödvändiga lantdagshandlingarna.

  ​Böndernas avskedshälsning till borgarståndet, framförd av representant Antti Puhakka 15.4.1864

  ​Kuin on kaikki Suomen säädyt
  Ynnä yksimielisesti
  Elämästä entisestä
  Korkiammallen kohonnut
  Saanut käskyn Kejsarilta
  Luvan Suuriruhtinalta
  Olla onnen ohjaksissa
  Kohennella kohtiamme
  Kuuta seitsemän sepiä
  Lakiloita laiteskella
  Ajan vastaisen varaksi
  Onneksi omallen maallen
  Jota toivosi todella
  Talon poijat puolestansa.

  Ennen kuin ero tulevi
  Jää hyvästit jättelemme
  Jotta kaikki kauppa-sääty
  Suloisessa Suomessamme
  Vakaiseksi vaurastuisi
  Alla Armahan lakimme
  Waarojansa valvomahan
  Keinojansa keksimähän.

  Josta oisi onni meillen
  Kasvu kaunis kansallemme
  Toivo toistekkin eleä
  Suloisella suosiolla.

  Antakaa nyt anteheksi
  Jäähyvästin jättäessä
  Jos on liioin rikkonunna
  Talonpoijat puolestansa.

  ​Toiste toivomme paremmin
  Tarkemmasti taitavamme
  Kuin vapaus vallan saapi
  Oppi uusi aukiaavi.

  Tottahan nyt toivonemme
  Ynnä yksimielisesti
  Kuin kuluvi kolme vuotta
  Silloin yhtehen yhymme
  Saamme paikallen samallen
  Herttaisessa Helsingissä
  Kaikki veljet vieretysten.

  Suokohon suloinen Luoja
  Kaikivaltias vakainen
  Josko me merellen meemme
  Tahi maalla matkustamme
  Käykäämme käsi kädessä
  Rientäkäämme rinnastusten
  Waltakuntamme varaksi
  Joka säädyn suosioksi.

  Nyt on aika meillä mennä
  Majoillemme matkustella
  Jää nyt kaikki kauppa-sääty
  Halttuhun hyvän Jumalan.

  Aina onni ohjatkohon
  Teidän laivat lainehilla
  Jottei myrskyn mylläköissä
  Suolat lastissa sulaisi
  Eikä miehet milloinkana
  Menisi meren hyväksi.

   

  Ur Hans Kejserliga Majestäts tal till Finlands ständer. Bild: Päivätär, 23.4.1864, Historiska tidningsbiblioteket