Ett svartvit foto av Heimolahusets sal där Väinö Tanner talar från talarstolen.

Statsminister Väinö Tanner presenterar regeringsprogrammet för riksdagen i Heimolahuset den 13 december 1926. Foto: Riksdagen

​Demokratins framväxt

​Kortfilmer om den representativa demokratin

Kortfilmerna med temat Demokratins framväxt beskriver hur Finlands representativa demokrati har utvecklats från Borgå lantdag till nutid. Filmerna presenterar platser, byggnader och monument som framför allt åskådliggör hur det regelbundna riksdagsarbetet har pågått oavbrutet allt sedan 1863.

Kortfilmerna finns på svenska, finska, engelska, franska, tyska och ryska. Filmerna på svenska och finska med presentationstexter hittar du på webbtjänsten Ungdomens riksdag. Alla filmer finns på You Tube.

​Produktion

Kortfilmerna har producerats av riksdagen i samarbete med Helsingfors universitet och yrkeshögskolan Arcada.

Texter: Henrik Meinander, Raimo Savolainen
Koordinering och planering: Tuomo Hiippala, Ville Korhonen
Filminspelning: Artur Sallinen, Lisa Gerkman
Bildredaktör: Janne Nyström
Produktion: John Grönvall

Översättning

Översättning:
John Calton, Nely Keinänen, Léa Huotari, Sabine Kraenker, Helmut Diekmann, Svetlana Probirskaja, Julia Ekman, Ulla Tuomarla

Engelsk översättning:
Caitlin Baran, Alexander Christian, Turkka Hautala, Minna Heikkinen, Maisa Heinola, Juha Helin, Aija Holopainen, Ira Hurskainen, Annamari Innanen, Elina Jaakkonen, Cristina Jylänki-Oscoz, Krista Kaipainen, Ruut Korpinen, Laura Lahti, Lasse Leminen, Andrew Martin, Karoliina Nick, Milka Nissinen, Essi Pohto, Helena Rantala, Ilkka Rantasalo, Taru Rossi, Aleksina Saarela, Mervi Saarelainen, Toni Salenius, Pinja Savolainen, Tommi Sopenperä, Susanna Suovalkama, Jani Suutarinen, Jenni Talvio-Rajala, Ida Tamminen, Oskari Terhemaa, Jenni Tukiainen, Lauri Vahtera, Anton Varvikko, Ina Viljanen-Cooper, Julie Visovatti, Emma Väittinen, Kirmo Hovinmaa , Emmi Kaartinen, Outi Heinonen, Ella Järvi

Engelskspråkig berättarröst:
Owen Kelly

Fransk översättning:
Helena Gullsten, Leena Joutjärvi, Reetta Lahtinen, Tarja Nevalainen, Emmi-Lotta Nieminen, Marjaleena Pekuri, Pia Puntila, Annika Stenvall

Franskspråkig berättarröst:
Sara Soulie

Svensk översättning:
Henrik Meinander

Svensk- och finskspråkig berättarröst:
Tomas Nyberg

Tysk översättning:
Sini Gutzeit, Miikka Kesti, Pentti Kupiainen, Lauri Marjamäki, Hanna Mustaniemi, Emilia Mäkinen, Vicky Vaajoki

Tyskspråkig berättarröst:
Annina Silventoinen

Rysk översättning:
Alla Hanninen, Yana Klebanova, Anastasia Linnala, Natalia Martalog, Jelena Nerman, Yulia Svyatenko

Ryskspråkig berättarröst::
Anastasia Linnala