Demokratins framväxt 6

Lejonet vid Parola

På Parola exercisfält i det tavastländska Hattula uppfördes för 150 år sedan en lejonstaty till minnet av Alexander II:s besök, då han iklädd Finska gardets uniform inspekterade Finlands trupper inför lantdagens öppnande 1863. Till platsen hade även skyndat senatorn Johan Vilhelm Snellman, som föreslog att kejsaren skulle utfärda ett språkreskript till minne av sitt Finlandsbesök. Snellman betonade det finska språkets betydelse och framhävde bildningens roll i främjandet av en nationell medvetenhet och en statlig verksamhet.

Enligt förordningen skulle finska språket inom tjugo år få jämbördig status med det svenska språket som rätts- och tjänstespråk. På längre sikt innebar detta att alla medborgare och deras lantdagsrepresentanter fick möjligheten driva sina ärenden på eget modersmål. Kejsaren undertecknade reskriptet genast följande dag i Tavastehus landshövdingsresidens. Vid händelsens 100-årsjubileum avtäcktes på denna byggnad en plakett till hyllning av det finska språkets rättigheter.