8. Ständerhuset

  En svartvitt teckning där representanter har samlats i salen.

  Bild: Borgarståndets sessionssal i Ständerhuset 1894.

  ​Demokratins framväxt 8

  Ständerhuset

  Det av C.A. Nyström ritade Ständerhuset mitt emot Finlands Bank blev färdigt 1891 och fick fungera som mötesplats för de icke-adliga ständerna, eftersom Riddarhuset hade blivit för trångt för detta ändamål. Högst uppe på fasaden ståtar Emil Wikströms gavelskulptur i vilken Alexander I stadfäster Finlands lagar och rättigheter från svenska tiden. Inomhus ovanför trappavsatsen står en kopia av Walter Runebergs Lex-monument vid sockeln till Alexander II:s staty.

  När enkammarlantdagen inledde sitt arbete 1907 fyllde Ständerhuset inte mer sin funktion eftersom den inte hade en plenisal för 200 ledamöter, men parlamentarikerna höll fortsättningsvis utskottsmöten i byggnaden. Därefter fungerade huset länge som mötesplats för de Vetenskapliga samfundens delegation. År 1978 övertogs det av statsrådets kansli och har sedan dess utnyttjats för representationstillställningar och som regeringens mötesutrymme. I Ständerhuset har godkänts lagen om Finlands fana, beretts 1919 års regeringsform och arrangerats krigsansvarighetsrättegången vintern 1945-1946.

  Numera hålls regeringsförhandlingar samt den årliga budgetmanglingen i Ständerhusets talrika mötesrum.