Riksdagen i Kauhajoki

​Riksdagen i Kauhajoki
1.12.1939–12.2.1940

När vinterkriget bröt ut den 30 november 1939 blev också Helsingfors utsatt för bombningar. Under de exceptionella förhållandena ansågs det viktigt att riksdagens lagstiftningsarbete kunde fortsätta. Fredagen den 1 december 1939 flyttade riksdagen till Kauhajoki i södra Österbotten. Av Europas krigförande länder var Finland och Storbritannien de enda där parlamentet sammanträdde oavbrutet under kriget.

Webbutställningen har producerats av Sydbottens yrkesinstitut och Kauhajoki gymnasium.

Kyösti Kallios förordning om riksdagens mötesplats

Hurdan var Kauhajoki? Hurdan var riksdagen?

Kauhajokiborna fick höra att riksdagen anlänt

När meddelandet om att riksdagen anlänt hade givits började man genast ordna saken. 

34 plenum

Plenumen hölls i samlyceets, som idag heter Sanssin skola, kombinerade gymnastik- och festsal.

Riksdagen reste på natten mot sitt mål

Riksdagen flyttade till Kauhajoki. Mottagning. 

Kriget försvårade skolgången

Skolåret 1939 började som vanligt den första september på Kauhajoki samlyceum.

Första tanken om att återvända till Helsingfors

Tanken om att återvända till Helsingfors uppstod redan 20.12.1939.

Kauhajokis vapen, minnestavlor samt riksdagsmuseet

Plenisalen som riksdagen använt i Kauhajoki blev museum. 

Plenum i Kauhajoki samlyceums festsal. Foto: Vilho Heinämies / Riksdagen

 

 

Upphovsmän och källor

Riksdagen i Kauhajoki för 75 år sedan webbsideproduktion.

Sydbottens yrkesinstitut, Kauhajoki 

Utbildningen för audiovisuell kommunikation: Latva-Laturi Jaakko, lektor; Riskumäki Pertti, lektor; Saarijärvi Tomi, lektor; Kangas Teppo, Virtual Finland

Elever: Pentinmäki Tiia-Maria, Kuhalampi Akseli, Kreisman Matthias, Kuusemets Kelli, Koivuluoma Lassi, Ahola Emma, Autio Laura, Korkeamäki Milla, Salo Jenni, Upola Jasmin, Laitila Maija-Liisa

Kauhajoki gymnasium

Berättande texter om de historiska händelserna: Matilainen Timo, lektor

Elever: Hautala Johanna, Hirvimäki Julia, Koivisto Petra, Nurmela Nea, Rinne Oskari, Tuomisto Emmi, Mäki Valtteri, Harju-Heikkilä Laura, Kananoja Roope, Latvala Heta, Mämmelä Julia, Nurmela Sara, Siirtola Henna, Vaarasto Essi, Kulmala Arttu, Mäki-Filppula Fanni, Palomäki Matias, Jaakkola Titta, Salmenoksa Eveliina, Ahonen Nenna, Hakala Janina, Joensuu Santeri

Styrgrupp: Hautala Lasse, riksdagsledamot; Taimi Heikki, kommundirektö h.c.; Kleemola Jussi, undervisningsråd; Ruismäki Liisa, hembygdsråd; Vainionkulma Hannu, utbildningsdirektör, Nyman Virpi, rektor; Autio Sirpa, sekreterare

Källor 

Salervo Olavi ja Soikkanen Hannu, 1980: Suomen kansanedustuslaitoksen historia osa 8.
Riksdagens www-sidor: http://www.riksdagen.fi 
Kauhajoen kulttuurimaisemien kirja: kulttuurimaisemia menneitten ja nykyisten sukupolvien työn tuloksena, 2012.
Keijo Jaakola & Jussi Kleemola & Heikki Taimi 1984: Eduskunta kauhajoella.
Martti Pänkälä, 2010: Taidolla ja sydämellä Kauhajoella.
Jaakko Uusi-Hakala (toim.), 2014: Kunniakansalaisten kirja.
Olli A. Laurila 1975: Kauhajoen yhteislyseo 1928–1975.
Kauhajokis www-sidor: http://www.kauhajoki.fi/ 
Antti Latva-Pukkila 2007: Vuonna 1939. Kauhajoen Joulu 2007.

Bilder

Keijo Jaakolas samling
Kauhajoki museums samling
Riksdagens bildarkiv