​Riksdagen i Kauhajoki
1.12.1939–12.2.1940

När vinterkriget bröt ut den 30 november 1939 blev också Helsingfors utsatt för bombningar. Under de exceptionella förhållandena ansågs det viktigt att riksdagens lagstiftningsarbete kunde fortsätta. Fredagen den 1 december 1939 flyttade riksdagen till Kauhajoki i södra Österbotten. Av Europas krigförande länder var Finland och Storbritannien de enda där parlamentet sammanträdde oavbrutet under kriget.

Webbutställningen har producerats av Sydbottens yrkesinstitut och Kauhajoki gymnasium.

Mer information om Kyösti Kallios förordning om riksdagens mötesplats.

Kyösti Kallios förordning om riksdagens mötesplats

Hurdan var Kauhajoki? Hurdan var riksdagen?
Mer information om då kauhajokiborna fick höra att riksdagen ska flyttas till Kauhajoki.

Kauhajokiborna fick höra att riksdagen anlänt

När meddelandet om att riksdagen anlänt hade givits började man genast ordna saken. 

Mer information om plenumen i Kauhajoki.

34 plenum

Plenumen hölls i samlyceets, som idag heter Sanssin skola, kombinerade gymnastik- och festsal.

Mer information om då riksdagen reste på natten till Kauhajoki.

Riksdagen reste på natten mot sitt mål

Riksdagen flyttade till Kauhajoki. Mottagning. 

Mer information om hur kriget försvårade skolgången.

Kriget försvårade skolgången

Skolåret 1939 började som vanligt den första september på Kauhajoki samlyceum.
Mer information om första tanken om att återvända till Helsingfors.

Första tanken om att återvända till Helsingfors

Tanken om att återvända till Helsingfors uppstod redan 20.12.1939.

Mer information om riksdagsmuseet i Kauhajoki.

Kauhajokis vapen, minnestavlor samt riksdagsmuseet

Plenisalen som riksdagen använt i Kauhajoki blev museum.