8. Förvaltningen genomför lagen och följer upp konsekvenserna

Finlands lagar gäller finska medborgare och alla som vistas i Finland. Lagändringar aviseras ofta i god tid, så att människor, organisationer och företag hinner anpassa sig efter dem. Myndigheterna går ut med information, likaså intresseorganisationer och andra sammanslutningar, som också ordnar utbildning för sina medlemmar. Lagändringens konsekvenser bevakas och utvärderas kritiskt, så att lagstiftningen vid behov kan ändras på nytt.