5. Riksdagen debatterar lagförslaget i plenum

Lagförslag tas alltid upp till två behandlingar i plenum. Som grund för behandlingen ligger utskottets betänkande.

I den första behandlingen beslutar riksdagen om innehållet i lagförslagen. Först för riksdagen en allmän debatt och därefter följer en detaljerad behandling. Under den detaljerade behandlingen kan ledamöterna komma med förslag som avviker från betänkandet. Vid behov röstar riksdagen om innehållet i de enskilda bestämmelserna.

Riksdagen kan också i plenum besluta att ett betänkande ska remitteras till stora utskottet för behandling. Därefter kommer betänkandet till plenum på nytt för fortsatt första behandling.

Nästa fas: 6. Riksdagen röstar om lagförslaget i plenum