3. Riksdagsledamöterna ger utskottet vägledning i remissdebatten

Behandlingen av ett lagförslag i riksdagen börjar med en remissdebatt i plenum. Under remissdebatten fattar riksdagen inga beslut om själva innehållet i lagen, utan den är avsedd som vägledning för det utskott som ska behandla förslaget. Debatten avslutas med att riksdagen beslutar vilket utskott propositionen ska remitteras till.

Nästa fas: 4. Utskottet utarbetar ett betänkande om lagförslaget