​​​​​Tillgänglighet till riksdagens webbtjänster

Riksdagen vill garantera alla jämlika möjligheter att använda sina webbtjänster. Tillgänglighet innebär teknik, användarvänlighet och lättbegripligt innehåll samt att människors olikhet beaktas vid planeringen och genomförandet av webbtjänster.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar myndigheter att erbjuda tillgängliga digitala tjänster. Riksdagens webbtjänster ska fylla de tillgänglighetskrav som ställs i lagen senast 23.9.2020. Tillgänglighetsbeskrivningen finns tills vidare endast på finska​, på svenska kommer den inom kort.​

Respons om tillgänglighet

Man kan redan nu lämna frågor och respons om webbtjänsternas tillgänglighet med responsblanketten. Vi svarar på din respons eller fråga inom 14 dygn.

IT-byrån och riksdagsinformationen svarar för tillgängligheten i fråga om riksdagens webbtjänster, information(at)riksdagen.fi

Mer information om tillgänglighet: