Riksdagens nästa plenum måndag kl. 14

Remissdebatt bl.a. om statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak. Behandling av lagförslag. Plenum direktsänds på webben​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Riksdagen diskuterade Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irakhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Fortsatt-deltagande-utbildningssamarbete-i-Irak-remissdebatt.aspxRiksdagen diskuterade Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak30-11-2020 13:45:00
Årets sjunde tilläggsbudget godkändhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Sjunde-tillaggsbudgeten-2020-godkand.aspxÅrets sjunde tilläggsbudget godkänd27-11-2020 11:45:00
Kompletteringen av budgetpropositionen för 2021 i remissdebatthttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Kompletteringen-budgetpropositionen-2021-remissdebatt.aspxKompletteringen av budgetpropositionen för 2021 i remissdebatt24-11-2020 17:00:00
Olaga hot i samband med arbetsuppgifter föreslås höra under allmänt åtalhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Olaga-hot-under-allmant-atal-remissdebatt.aspxOlaga hot i samband med arbetsuppgifter föreslås höra under allmänt åtal24-11-2020 16:00:00
Specialarrangemangen med anledning av coronaläget fortsätter i riksdagenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Specialarrangemangen--corona-fortsatter-.aspxSpecialarrangemangen med anledning av coronaläget fortsätter i riksdagen24-11-2020 14:00:00
Riksdagsbiblioteket stängt från och med 26.11.2020 tills vidarehttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagsbiblioteket-stangt-tills-vidare.aspxRiksdagsbiblioteket stängt från och med 26.11.2020 tills vidare24-11-2020 12:35:00
Medborgarinitiativet om att avstå från att göra personbeteckningen könsneutral överlämnades till riksdagenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Medborgarinitiativet-avsta-personbeteckningen-konsneutral-overlamnades-till-riksdagen.aspxMedborgarinitiativet om att avstå från att göra personbeteckningen könsneutral överlämnades till riksdagen20-11-2020 12:15:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​

Statsbudgeten för 2021.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocessen.​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

PuhemiehistöVehM.jpg

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.