Riksdagsvalet 2023

Valdagen vid riksdagsvalet är söndagen den 2 april.
​​
Läs mer om riksdagsvalet​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Riksdagen vald år 2019 avslutade sitt arbetehttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/riksdagen-vald-ar-2019-avslutade-sitt-arbete.aspxRiksdagen vald år 2019 avslutade sitt arbete29-03-2023 14:25:00
Förste vice talman Antti Rinnes tal till talmannen vid valperiodens avslutninghttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/forste-vice-talman-antti-rinnes-tal-till-talmannen-vid-valperiodens-avslutning.aspxFörste vice talman Antti Rinnes tal till talmannen vid valperiodens avslutning29-03-2023 13:55:00
Talman Matti Vanhanens avskedsord till riksdagen vid valperiodens avslutninghttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/talman-matti-vanhanens-avskedsord-till-riksdagen-vid-valperiodens-avslutning.aspxTalman Matti Vanhanens avskedsord till riksdagen vid valperiodens avslutning29-03-2023 13:40:00
Talman Matti Vanhanens hälsning till republikens president vid valperiodens avslutninghttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/talman-matti-vanhanens-halsning-till-republikens-president-vid-valperiodens-avslutning.aspxTalman Matti Vanhanens hälsning till republikens president vid valperiodens avslutning29-03-2023 13:35:00
Laura Kamras ny direktör för riksdagens internationella avdelninghttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/laura-kamras-ny-direktor-for-riksdagens-internationella-avdelning.aspxLaura Kamras ny direktör för riksdagens internationella avdelning29-03-2023 08:10:00

​Riksdagsärenden och riksdagsdokument

​​

Riksdagsbehandlingen av statsrådets aktuella redogörelser​​​​

Riksdagen har under våren behandlat statsrådets två redogörelser med anknytning till förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön och det utrikespolitiska läget. Riksdagen beslutade den 17 maj att omfatta statsrådets ståndpunkt att Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (North Atlantic Treaty Organisation, Nato). Dessutom förutsätter riksdagen att den får aktuell information om hur behandlingen av medlemskapsansökan framskrider.

Mer om riksdagsbehandlingen av redogörelserna​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Riksdagsvalet 2023

​Valdagen i riksdagsvalet år 2023 är på söndag den 2 april. ​​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocess.​​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Mer information on Riksdagens talman

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Mer information om Riksdagsbiblioteket.

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Det ordnas guidade visningar i Riksdagshuset.​

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Läromedel

Lisää tietoa oppimateriaaleista.

Riksdagen stödjer demokratifostran genom att erbjuda läromedel för lektioner och undervisningsplanering.​​​​​

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.