Nästa plenum tisdag kl. 14

Ändring av lagen om smittsamma sjukdomar i andra behandling. Remissdebatt om bland annat statsrådets redogörelse för den inre säkerheten. Plenum direktsänds på webben​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Får man säga vad som helst – fråga talmännen om samtalskulturen i riksdagen https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Bra-sagt-talmannen-svarar-pa-fragor-i-Ode.aspxFår man säga vad som helst – fråga talmännen om samtalskulturen i riksdagen 20-09-2021 12:50:00
Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar i första behandlinghttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Andringen-av-lagen-om-smittsamma-sjukdomar-i-forsta-behandling.aspxÄndringen av lagen om smittsamma sjukdomar i första behandling17-09-2021 10:05:00
Statsrådets försvarsredogörelse i remissdebatthttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsradets-forsvarsredogorelse-i-remissdebatt.aspxStatsrådets försvarsredogörelse i remissdebatt16-09-2021 17:50:00
Social- och hälsovårdsutskottet förordar att villkoret om säkerhetsavståndet på två meter slopashttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/ShU-forordar-att-villkoret-om-sakerhetsavstandet-pa-tva-meter-slopas.aspxSocial- och hälsovårdsutskottet förordar att villkoret om säkerhetsavståndet på två meter slopas16-09-2021 17:00:00
Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet i remissdebatthttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsradets-redogorelse-integrationsframjandet-i-remissdebatt.aspxStatsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet i remissdebatt15-09-2021 16:40:00
Riksdagen fick statsministerns upplysning om strategin för den arktiska politikenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsministerns-upplysning-om-strategin-för-den-arktiska-politiken.aspxRiksdagen fick statsministerns upplysning om strategin för den arktiska politiken15-09-2021 12:10:00
Juha Ahtonen ny specialmedarbetare för talman Anu Vehviläinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ahtonen-ny-specialmedarbetare-.aspxJuha Ahtonen ny specialmedarbetare för talman Anu Vehviläinen15-09-2021 08:25:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​ 2022

Statsbudgeten för 2022.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocess.​​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.