Nästa plenum fredag kl. 11

I andra behandling bl.a. temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Vårsessionen inleds den 1 februari med val av talmän. Riksmötet 2022 öppnas den 2 februari. Plenum direktsänds på webben​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Ändringen i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa i första behandlinghttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Sjalvrisktiden-utkomstskyddet-arbetslosa-forsta-behandling.aspxÄndringen i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa i första behandling25-01-2022 14:00:00
Förlängningen av företagares temporära rätt till arbetsmarkansstöd i första behandlinghttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Forlangning-foretagares-arbetsmarkansstod--forsta-behandling.aspxFörlängningen av företagares temporära rätt till arbetsmarkansstöd i första behandling25-01-2022 13:30:00
Medborgarinitiativet mot trängselavgifter har förfallithttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Medborgarinitiativet-mot-trangselavgifter-har-forfallit.aspxMedborgarinitiativet mot trängselavgifter har förfallit25-01-2022 07:30:00
Finlands ordförandeskap i Nordiska rådet körde igånghttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/NR-Finlands-ordforandeskap-borjade.aspxFinlands ordförandeskap i Nordiska rådet körde igång24-01-2022 14:05:00
Remissdebatt om ändring i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa och om förlängning av företagares rätt till arbetsmarkansstödhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Remissdebatt-utkostskydd-arbetslosa-arbetsmarknadsstod-foretagare.aspxRemissdebatt om ändring i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa och om förlängning av företagares rätt till arbetsmarkansstöd24-01-2022 13:55:00
Riksdagen samlas till plenum vecka 4https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-samlas-till-plenum-vecka-4.aspxRiksdagen samlas till plenum vecka 420-01-2022 14:35:00
Coronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamot https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Coronavirussmitta-konstaterad-hos-riksdagsledamot-19.1.2022.aspxCoronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamot 19-01-2022 13:00:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​ 2022

Statsbudgeten för 2022.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocess.​​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.