Nästa plenum torsdag kl. 16

Muntlig frågestund. Plenum direktsänds på webben​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Remissdebatt om årets första tilläggsbudgetproposition https://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Remissdebatt-om-arets-forsta-tilläggsbudgetproposition-.aspxRemissdebatt om årets första tilläggsbudgetproposition 02-03-2021 16:10:00
Riksdagsbehandlingen av temporär stängning av restaurangerna började med remissdebatthttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stangning-restauranger-remissdebatt-.aspxRiksdagsbehandlingen av temporär stängning av restaurangerna började med remissdebatt02-03-2021 16:00:00
Ungdomsparlamentet ordnar frågestunder med ministrar på webbenhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ungdomsparlamentet-ministerfragestunder-webben.aspxUngdomsparlamentet ordnar frågestunder med ministrar på webben02-03-2021 11:20:00
Coronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamothttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Coronavirussmitta-konstaterad-hos-riksdagsledamot-27022021.aspxCoronavirussmitta konstaterad hos riksdagsledamot27-02-2021 08:50:00
Coronaläget i fokus vid Nordiska rådets, Baltiska församlingens och Beneluxparlamentets gemensamma mötehttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/NR-Baltiska-forsamlingen-Beneluxparlamentet-corona.aspxCoronaläget i fokus vid Nordiska rådets, Baltiska församlingens och Beneluxparlamentets gemensamma möte26-02-2021 07:30:00
Ändringen av lagen om småbarnspedagogik i remissdebatthttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/lagen-om-smabarnspedagogik-i-remissdebatt.aspxÄndringen av lagen om småbarnspedagogik i remissdebatt25-02-2021 16:00:00
Riksdagen diskuterade Finlands EU-politikhttps://www.riksdagen.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-diskuterade-Finlands-EU-politik.aspxRiksdagen diskuterade Finlands EU-politik24-02-2021 16:15:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​

Statsbudgeten för 2021.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocessen.​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.