koronavirus_ajankohtaista

  ​Aktuell information om coronavirussituationen

  På den här sida samlar vi information om coronavirussituationen med anknytning till riksdagen.

  Som en säkerhetsåtgärd för att trygga arbetet i riksdagen har följande åtgärder vidtagits:

  • Plenisalens publikläktaren är stängd tills vidare. Alla plenum direktsänds på riksdagens webbplats.
  • Riksdagsledamöterna kan arbeta på distans och delta i riksdagsarbetet via tekniska hjälpmedel, omröstningarna kräver dock närvaro.
  • I Riksdagshuset ordnas inga guidade visningar tills vidare.
  • I Infocentrum ordnas inga tillställningar för allmänheten tills vidare.
  • Riksdagsbiblioteket är stängt tills vidare.
  • I riksdagen ordnas inga möten eller seminarier med utomstående deltagare tills vidare.
  • Utskotten hör sakkunniga skriftligen eller genom fjärruppkoppling.
  • Inga utrikesresor görs, utskotten gör inte heller inrikesresor.
  • Ungdomsparlamentet den 27 mars är inställt.
  • Nordiska rådets temasession samt presidiemötet och utskottsmötena den 30-31 mars är inställda.
  • Mötet mellan de nordiska och baltiska ländernas (NB8) talmänen den 19 maj är framskjutet.
  • EU-konferensen för parlamentens talmän den 17-19 maj i Helsingfors är inställd.

  Alla direktsändningar från plenum och presskonferenser hittar du på webbsändningssidan.

   Riksdagens pressmeddelanden med anknytning till coronaviruset