​​​​​​​​​

​Aktuell information om coronavirusläget

På den här sida samlar vi information om coronavirusläget med anknytning till riksdagen.

Som en säkerhetsåtgärd för att trygga arbetet i riksdagen har följande åtgärder vidtagits:

  • Munskydd rekommenderas  i alla riksdagens utrymmen, frånsett arbetsrum och utrymmen där endast enskilda personer vistas. 
  • Riksdagsbiblioteket är stängt tills vidare​
  • Plenisalens publikläktaren är stängd tills vidare. Alla plenum direktsänds på riksdagens webbplats.
  • Riksdagsledamöterna kan arbeta på distans och delta i riksdagsarbetet via tekniska hjälpmedel, omröstningarna kräver dock närvaro.
  • I Riksdagshuset ordnas inga guidade visningar tills vidare.
  • I Infocentrum ordnas inga tillställningar för allmänheten tills vidare.
  • I riksdagen ordnas inga möten eller seminarier med utomstående deltagare tills vidare.
  • Utskotten hör sakkunniga skriftligen eller genom fjärruppkoppling.
  • Inga utrikesresor görs, utskotten gör inte heller inrikesresor.

Alla direktsändningar från plenum och presskonferenser hittar du på webbsändningssidan.

 Riksdagens pressmeddelanden med anknytning till coronaviruset vårsessionen 2020