RP 112/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014

1. Statsbudgeten för 2014

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1143/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2014

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Budgetchef Mäkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 34/2013 rd
Klart

13.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner förslaget till statsbudget för 2014 i enlighet med propositionen och den kompletterande propositionen med de föreslagna ändringarna, godkänner de ovan föreslagna 5 uttalandena, förkastar budgetmotionerna BM 1—423, 425—428, 430—576/2013 rd och föreslår att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 6/2013 rd
Klart

17.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Revisionsutskottets utlåtande
ReUU 4/2013 rd
Klart

24.10.2013

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 22/2013 rd
Klart

18.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Lagutskottets utlåtande
LaUU 12/2013 rd
Klart

15.10.2013

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 27/2013 rd
Klart

23.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 26/2013 rd
Klart

24.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 8/2013 rd
Klart

17.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 18/2013 rd
Klart

23.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 17/2013 rd
Klart

24.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 28/2013 rd
Klart

23.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Framtidsutskottets utlåtande
FrUU 3/2013 rd
Klart

25.10.2013

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 11/2013 rd
Klart

24.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 26/2013 rd
Klart

22.10.2013

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.12.2013

Plenarprotokoll
PR 131/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.12.2013 och godkände förfaringssättet, som iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.12.2013 Avbrutits PR 132/2013
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Allmänna debatten har avslutats.
Huvudtitlarna 21,22,23: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.12.2013 Avbrutits PR 133/2013 1-14
???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Obs!

Huvudtitlarna 25,26,27,28,29: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.12.2013 Avbrutits PR 134/2013 1-89
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Obs!

Huvudtitlarna 21,23,25-29: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 24,30-32: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.12.2013 Avbrutits PR 135/2013 1-237
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Pääluokat 24,30-32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 33,35,36: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.12.2013 Avslutats PR 136/2013 1-146
Förtroendeomröstning Plenarprotokoll
PR 136/2013
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände avdelning 11 - 13 och 15, den allmänna delen i detaljmotiveringen och den allmänna motiveringen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotion BM 1-423, 425-428, 430-576/2013 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Ärendet slutbehandlat.

Obs!

Huvudtitlarna 33,35,36: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

20.12.2013

Skrivelse
RSk 33/2013 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Ämnesord

​​​​