RP 126/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten 2011

1. Statsbudgeten för 2011

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
1186/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2011

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Budgetchef Mäkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.09.2010

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.09.2010 Avbrutits PR 82/2010
15.09.2010 Avbrutits PR 83/2010
16.09.2010 Avslutats PR 84/2010
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till enligt arbetsordningen, dvs. inom 30 dagar, senast 18.10.2010.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 53/2010 rd
Klart

08.12.2010

Förslag till beslut

Med stöd av det som anförs ovan föreslår finansutskottet att förslaget till budget för 2011 godkänns i enlighet med propositionen och den kompletterande propositionen med de föreslagna ändringarna, att budgetmotionerna BM 37, 47, 64, 148, 290, 541, 556, 874 och 915/2010 rd godkänns, att budgetmotionerna BM 1-36, 38-46, 48-63, 65-147, 149-289, 291-540, 542-555, 557-873, 875-914, 916-1147/2010 rd förkastas och att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Utlåtanden

Revisionsutskottets utlåtande
ReUU 6/2010 rd
Klart

13.10.2010

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 23/2010 rd
Klart

19.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Lagutskottets utlåtande
LaUU 13/2010 rd
Klart

12.10.2010

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 10/2010 rd
Klart

15.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 18/2010 rd
Klart

15.10.2010

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 8/2010 rd
Klart

14.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 13/2010 rd
Klart

15.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 11/2010 rd
Klart

12.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 18/2010 rd
Klart

22.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 14/2010 rd
Klart

15.10.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 15/2010 rd
Klart

15.10.2010

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.12.2010

Plenarprotokoll
PR 129/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2010 och godkände förfaringssättet, som iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2010 Avbrutits PR 130/2010
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Obs!

Allmänna debatten har avslutats.
Huvudtitlarna 21-22: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 23-24: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.12.2010 Avbrutits PR 131/2010 5-11
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Obs!

Huvudtitlarna 23-24: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 25-29: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2010 Avbrutits PR 132/2010 1-16, 18-156
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Huvudtitlarna 25-27, 29: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 28, 31-32: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.12.2010 Avbrutits PR 133/2010 1-220
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Huvudtitlarna 31-32: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 30, 33: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.12.2010 Avslutats PR 134/2010 1-224
Förtroendeomröstning Plenarprotokoll
PR 134/2010
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände avdelning 11 - 13 och 15, den allmänna delen i detaljmotiveringen och den allmänna motiveringen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotion BM 1 - 36, 38 - 46, 48 - 63, 65 - 147, 149 - 289, 291 - 540, 542 - 555, 557 - 873, 875 - 914, 916 - 1147/2010 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Ärendet slutbehandlat.

Obs!

Huvudtitlarna 28, 30, 33, 35, 36 : godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

20.12.2010

Skrivelse
RSk 36/2010 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Ämnesord

​​​​