RP 59/2011 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2012

1. Statsbudgeten för 2012

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1488/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2012

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Budgetchef Mäkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.10.2011

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.10.2011 Avbrutits PR 49/2011
11.10.2011 Avbrutits PR 50/2011
12.10.2011 Avbrutits PR 51/2011
13.10.2011 Avslutats PR 52/2011

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 26/2011 rd
Klart

12.12.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner förslaget till budget för 2012 i enlighet med propositionen och de kompletterande propositionerna med de föreslagna ändringarna, godkänner ett utlåtande i moment 31.50.01, godkänner budgetmotionerna BM 32 och 33/2011 rd, förkastar budgetmotionerna BM 1-31, 34-407, 409-551/2011 rd och godkänner att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 13/2011 rd
Klart

10.11.2011

Revisionsutskottets utlåtande
ReUU 5/2011 rd
Klart

10.11.2011

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 21/2011 rd
Klart

11.11.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Lagutskottets utlåtande
LaUU 18/2011 rd
Klart

01.11.2011

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 11/2011 rd
Klart

10.11.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 12/2011 rd
Klart

11.11.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 4/2011 rd
Klart

28.09.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 9/2011 rd
Klart

11.11.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 5/2011 rd
Klart

10.11.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 17/2011 rd
Klart

11.11.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Framtidsutskottets utlåtande
FrUU 3/2011 rd
Klart

28.10.2011

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 7/2011 rd
Klart

11.11.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 7/2011 rd
Klart

28.10.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.12.2011

Plenarprotokoll
PR 85/2011 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2011 och godkände förfaringssättet, som iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.12.2011 Avbrutits PR 86/2011
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Obs!

Allmänna debatten har avslutats.
Huvudtitel 22: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 21,23,24: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2011 Avbrutits PR 87/2011
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Huvudtitlarna 25, 26, 27: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.12.2011 Avbrutits PR 88/2011 1-28
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Huvudtitlarna 21, 23-27 : godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 28, 29: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.12.2011 Avbrutits PR 89/2011
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Huvudtitlarna 31, 32: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.12.2011 Avbrutits PR 90/2011 1-221
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Huvudtitlarna 28, 29, 31, 32, 36: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 30, 33, 35: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.12.2011 Avslutats PR 91/2011 1-126
Förtroendeomröstning Plenarprotokoll
PR 91/2011
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände avdelning 11-13 och 15 enligt betänkandet. Riksdagen godkände den allmänna delen i detaljmotiveringen och den allmänna motiveringen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotion BM 1-31, 34-407, 409-551/2011 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag till tillämpning av budgeten. Ärendet slutbehandlat.

Obs!

Huvudtitlarna 30,33,35: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.

Lagstiftningsordning

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att moment 25.10.03 ökas med 2 miljoner euro för att trygga finansieringen av domstolarnas verksamhet.

Riksdagens skrivelse

Datum

23.12.2011

Skrivelse
RSk 31/2011 rd

Ämnesord

​​​​