SRR 1/2011 rd

Statsrådets redogörelse om justerade ramar för statsfinanserna 2012-2015

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

05.10.2011

Plenarprotokoll
PR 46/2011 rd

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.10.2011 Avförts PR 49/2011
11.10.2011 Avförts PR 50/2011
12.10.2011 Avförts PR 51/2011
13.10.2011 Avslutats PR 52/2011
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 28.10.2011.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 15/2011 rd
Klart

22.11.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner följande ställningstagande med anledning av redogörelsen: Riksdagen omfattar ståndpunkterna och riktlinjerna i redogörelsen.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 1/2011 rd
Klart

21.10.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Revisionsutskottets utlåtande
ReUU 4/2011 rd
Klart

27.10.2011

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 18/2011 rd
Klart

28.10.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Lagutskottets utlåtande
LaUU 17/2011 rd
Klart

26.10.2011

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 11/2011 rd
Klart

28.10.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 3/2011 rd
Klart

27.10.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 6/2011 rd
Klart

28.10.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 4/2011 rd
Klart

27.10.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 14/2011 rd
Klart

03.11.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Framtidsutskottets utlåtande
FrUU 3/2011 rd
Klart

28.10.2011

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 4/2011 rd
Klart

28.10.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.11.2011

Plenarprotokoll
PR 73/2011 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2011.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.11.2011 Avbrutits PR 75/2011
25.11.2011 Avslutats PR 76/2011 1,2
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

29.11.2011

Skrivelse
RSk 19/2011 rd

​​​​