SRR 1/2012 rd

Statsrådets redogörelse om ramar för statsfinanserna 2013-2016

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

10.04.2012

Plenarprotokoll
PR 33/2012 rd

Remissdebatt

Föredragits av

Finansminister Jutta Urpilainen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.04.2012 Avbrutits PR 34/2012
12.04.2012 Avslutats PR 35/2012
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 3.5.2012.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 12/2012 rd
Klart

07.06.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner följande ställningstagande med anledning av redogörelsen: Riksdagen omfattar ståndpunkterna och riktlinjerna i redogörelsen.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 5/2012 rd
Klart

02.05.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Lagutskottets utlåtande
LaUU 5/2012 rd
Klart

02.05.2012

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 7/2012 rd
Klart

03.05.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 10/2012 rd
Klart

03.05.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 4/2012 rd
Klart

02.05.2012

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 6/2012 rd
Klart

03.05.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 6/2012 rd
Klart

03.05.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 20/2012 rd
Klart

03.05.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Revisionsutskottets utlåtande
ReUU 4/2012 rd
Klart

02.05.2012

Framtidsutskottets utlåtande
FrUU 2/2012 rd
Klart

09.05.2012

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 7/2012 rd
Klart

03.05.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 2/2012 rd
Klart

03.05.2012

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 6/2012 rd
Klart

02.05.2012

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.06.2012

Plenarprotokoll
PR 63/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.6.2012.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.06.2012 Avbrutits PR 64/2012
13.06.2012 Avslutats PR 65/2012 1,2
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

Datum

15.06.2012

Skrivelse
RSk 16/2012 rd

​​​​