SRR 2/2010 rd

Statsrådets redogörelse om ramar för statsfinanserna 2011 - 2014

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Responsdebatt

Behandlingen avslutad

Meddelande i plenum att ärendet inkommit

Datum

06.04.2010

Plenarprotokoll
PR 32/2010 rd

Remissdebatt

Föredragits av

Finansminister Jyrki Katainen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.04.2010 Avslutats PR 36/2010
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 7.5.2010.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 20/2010 rd
Klart

04.06.2010

Förslag till beslut

Riksdagen 1. omfattar ställningstagandena och strategierna i redogörelsen, 2. förutsätter att regeringen för egen del ser till att hållbarheten i de offentliga finanserna tryggas och i synnerhet sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten främjas.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Utlåtanden

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 2/2010 rd
Klart

05.05.2010

Revisionsutskottets utlåtande
ReUU 3/2010 rd
Klart

06.05.2010

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 12/2010 rd
Klart

04.05.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Lagutskottets utlåtande
LaUU 6/2010 rd
Klart

07.05.2010

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 7/2010 rd
Klart

06.05.2010

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 3/2010 rd
Klart

07.05.2010

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 3/2010 rd
Klart

06.05.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 8/2010 rd
Klart

07.05.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 5/2010 rd
Klart

28.04.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 8/2010 rd
Klart

11.05.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 7/2010 rd
Klart

06.05.2010

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 6/2010 rd
Klart

05.05.2010

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.06.2010

Plenarprotokoll
PR 62/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2010.

Responsdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.06.2010 Avbrutits PR 63/2010
10.06.2010 Avslutats PR 64/2010 1-42
Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen och gick över till dagordningen.

Riksdagens skrivelse

Datum

16.06.2010

Skrivelse
RSk 12/2010 rd

​​​​