Plenarprotokoll 69/2008 rd

PR 69/2008 rd

Justerat 2.0r

69. TISDAGEN DEN 17 JUNI 2008

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 15 ledamöter som frånvarande:

 • Risto Autio /cent
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /saml
 • Hanna-Leena Hemming /saml
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Suvi Lindén /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Aila Paloniemi /cent
 • Markku Rossi /cent
 • Arto Satonen /saml
 • Katja Taimela /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Raija Vahasalo /saml

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Raija Vahasalo /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

17.6 ledamöterna

 • Bjarne Kallis /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tuula Peltonen /sd

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

17.6 ledamöterna

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Arto Satonen /saml

17 och 18.6 ledamot

 • Christina Gestrin /sv

17—22.6 ledamot

 • Aila Paloniemi /cent

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt om ändring av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 25/2008 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 8/2008 rd

Talmannen:

Lagförslag 1—6 i propositionen och det nya lagförslag 7 i betänkandet har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid plenum i går.

Under debatten har ledamot Unto Valpas med bifall av ledamot Pirkko Ruohonen-Lerner föreslagit ett uttalande enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i propositionen samt det nya lagförslag 7 i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Talmannen:

Nu ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Unto Valpas förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

149 ja, 30 nej; 20 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 a kap. i strafflagen och 10 § i viteslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2007 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2008 rd

Talmannen:

Lagförslag 1 har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum i går på grund av förslag om bordläggning.

Debatten om bordläggningen avslutades.

Talmannen:

Under debatten har ledamot Pertti Hemmilä med bifall av ledamot Sanna Lauslahti föreslagit att ärendet bordläggs till riksdagens plenum den 9 september 2008.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Den som önskar forsätta ärendets behandling i sak röstar "ja", om "nej" vinner har ledamot Hemmiläs förslag blivit godkänt.

Vid omröstningen beslöt riksdagen fortsätta ärendets behandling i sak med rösterna

117 ja, 60 nej, 2 avstår; 20 frånvarande.

( Omr. 2 )

Talmannen:

Samtidigt meddelar jag att behandlingen av ärendet senareläggs och fortsätter efter ärende 4) på dagordningen.

3) Regeringens proposition om en andra tillläggsbudget för 2008

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 63/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 11/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande.

Enligt den godkända proceduren inleds debatten med en presentation av betänkandet, därefter följer en snabbdebatt utifrån på förhand anmälda inlägg som får räcka högst 5 minuter.

Allmän debatt (PTK 69/3).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 70/1/2008

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om anmälan av kandidaters valfinansiering

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 81/2008 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 4/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt om ärendet, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 69/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

__________

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 2 a kap. i strafflagen och 10 § i viteslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 164/2007 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2008 rd

Andre vice talmannen:

Nu fortsätter behandlingen av ärende 2) på dagordningen enligt vad som tidigare meddelades. Förslaget om bordläggning fick inte majoritetens understöd.

Debatten fortsatte (PTK 69/2).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 70/2/2008

Andre vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag kl. 10.

Plenum avslutades kl. 18.15.

​​​​