Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kontroll över regeringen

hallituksen_valvonta.gif

Kontroll över regeringen

Riksdagen utövar kontroll över regeringen och myndigheterna på två sätt: politiskt och rättsligt. Den politiska kontrollen ska säkerställa att regeringen har en majoritet i riksdagen bakom sig i sin verksamhet. Det primära syftet med den rättsliga kontrollen är att bevaka lagenligheten i ministrarnas tjänsteutövning.

Riksdagen utövar sin kontroll genom interpellationer samt skriftliga och muntliga spörsmål. Regeringen utövar egenkontroll genom berättelser, redogörelser, meddelanden och statsministerns upplysningar som lämnas till riksdagen.

Kontroll utförs också av revisionsutskottet, justitiekanslerämbetet, statens revisionsverk och riksdagens justitieombudsman.

 Statsrådets senaste meddelanden, redogörelser och skrivelser

SRR 7/2018 rd
Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens
SRM 2/2018 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten
SRR 6/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
SRM 1/2018 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag
SRR 5/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

 Statsministerns senaste upplysningar

SU 3/2018 rd
Statsministerns upplysning om utvecklingspolitiska resultatrapporten 2018
SU 2/2018 rd
Statsministerns upplysning om att skjuta fram landskapsreformens och social- och hälsovårdsreformens ikraftträdande till den 1 januari 2021
SU 1/2018 rd
Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2018 och de viktigaste propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen
SU 5/2017 rd
Statsministerns upplysning om åtgärdsprogrammet Ett decennium av sunda lokaler 2018 – 2028
SU 4/2017 rd
Statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden

 Senaste interpellationer

IP 2/2018 rd
Interpellation om arbetsvillkoren för unga
IP 1/2018 rd
Interpellation om jämlik utbildning
IP 4/2017 rd
Interpellation om den ökande ojämlikheten
IP 3/2017 rd
Interpellation om spårtrafiken nu och i framtiden
IP 2/2017 rd
Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

 Senaste skriftliga spörsmål (på finska)

KK 587/2018 vp
Kirjallinen kysymys kaatopaikkojen vakuuksista, vastuista ja kuntien vaikutusmahdollisuuksista
KK 581/2018 vp
Kirjallinen kysymys jätteiden korttelikeräyksen edistämisestä
KK 582/2018 vp
Kirjallinen kysymys työhyvinvoinnista Keski-Suomen pelastuslaitoksessa
KK 584/2018 vp
Kirjallinen kysymys sairaaloiden, palvelutalojen ja hoivayksiköiden turvallisuuden edistämisestä ja turvallisuusuhkiin varautumisesta sosiaali- ja terveyssektorilla sekä turvallisuusalan ja sairaalavartijoiden koulutustilanteesta
KK 585/2018 vp
Kirjallinen kysymys oppilaiden oikeudesta osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin

 Mer information