Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Vänskapsgrupper

Riksdagens vänskapsgrupper under valperioden 2015–2019

ARMENIEN
ordförande: riksdagsledamot Juho Eerola (sannf))
vice ordförande: riksdagsledamot Peter Östman (kd)

AUSTRALIEN
ordförande: riksdagsledamot Lenita Toivakka (saml)
sekreterare: Timo Koivisto, 09 432 4191, 050 5741 719

AZERBAJDZJAN
ordförande: riksdagsledamot Eero Lehti (saml)
vice ordförande: riksdagsledamot Markus Mustajärvi (vänst)

BRASILIEN
ordförande: riksdagsledamot Anders Adlercreutz (sv)
vice ordförande: riksdagsledamot Mikko Kärnä (cent)
sekreterare: Anna Abrahamsson

CENTRALASIEN
ordförande: riksdagsledamot Ville Skinnari (sd)
vice ordförande: riksdagsledamot Lenita Toivakka (saml)
sekreterare: Mika Laaksonen, 09 432 3524, 050 574 1207

CHILE
ordförande: riksdagsledamot Harri Jaskari (saml)
sekreterare: Marja Huttunen, 09 432 3557, 050 574 0467

DANMARK
ordförande: riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto (gröna)
sekreterare: Anna Kiiskinen, 09 432 3503, 050 574 0453

ESTLAND
ordförande: riksdagsledamot  Krista Kiuru (sd)
vice ordförande: riksdagsledamot Arto Satonen (saml)
vice ordförande: riksdagsledamot Timo Harakka (sd)
sekreterare: Mari Herranen, 09 432 3502, 050 574 1400

FRANKRIKE
ordförande: riksdagsledamot Anne-Mari Virolainen (saml)
vice ordförande: riksdagsledamot Sirkka-Liisa Anttila (cent)
sekreterare: Gunilla Carlander, 09 432 3551, 050 324 3019

GEORGIEN
ordförande: vice talman Arto Satonen
sekreterare Kimmo Suoniemi, 09 432 4110, 050 574 0250

INDIEN
ordförande: riksdagsledamot Petri Honkonen (cent)
vice ordförande: riksdagsledamot Simon Elo (blå)
sekreterare: Maria Fagerholm, 09 432 3522, 050 5742 247

IRAN
ordförande: riksdagsledamot Pertti Salolainen (saml)
vice ordförande: riksdagsledamot Jutta Urpilainen (sd)
sekreterare: Anna Kiiskinen, 09 432 3503, 050 574 0453  

IRLAND
ordförande: riksdagsledamot Eero Lehti (saml)
vice ordförande: riksdagsledamot Antti Kurvinen (cent)

ISLAND
ordförande: riksdagsledamot Antero Vartia (gröna)
vice ordförande: riksdagsledamot Arto Pirttilahti (cent)
sekreterare: Paula Peltola, 050 574 2684

ISRAEL
ordförande: riksdagsledamot Peter Östman (kd)
vice ordförande: riksdagsledamot Harry Wallin (sd)
vice ordförande: riksdagsledamot Mika Niikko (sannf)

ITALIEN
ordförande: riksdagsledamot Harri Jaskari (saml)
vice ordförande: riksdagsledamot  Markus Lohi (cent)
sekreterare: Gunilla Carlander, 09 432 3551, 050 324 3019

JAPAN
ordförande: riksdagsledamot Ville Skinnari (sd)
vice ordförande: riksdagsledamot Simon Elo (blå)
sekreterare: Maria Fagerholm, 09 432 3522, 050 574 2247

KINA
ordförande::riksdagsledamot Sanna Lauslahti (saml)
vice ordförande: riksdagsledamot Antero Laukkanen (kd)
vice ordförande: riksdagsledamot Mika Niikko (sannf)
sekreterare: Samu Paukkunen, 09 432 3501, 050 412 8377

KUBA
ordförande: riksdagsledamot Silvia Modig (vänst)
vice ordförande: riksdagsledamot Jaana Pelkonen (saml)
Katja Nolvi, 09 432 3555, 050 574 0229

MAROCKO
ordförande: riksdagsledamot Tiina Elovaara (blå)
sekreterare: Marja Huttunen, 09 432 3557, 050 574 0467

MEXIKO
ordförande: riksdagsledamot Jaana Pelkonen (saml)
vice ordförande: riksdagsledamot Satu Hassi (gröna)
sekreterare: Teemu Vuosio, 09 432 3556, 040 567 7916

NAMIBIA
Ordförande: riksdagsledamot Veera Ruoho (saml)
Sekreterare: Maija Karjalainen, 09 432 3289, 050 463 5942

NORGE
ordförande: riksdagsledamot  Stefan Wallin (sv)
sekreterare: Anna Kiiskinen, 09 432 3503, 050 574 0453

PALESTINA
ordförande: riksdagsledamot Li Andersson (vänst)
sekreterare: Katja Nolvi, 09 432 3555, 050 574 0229

POLEN
ordförande: riksdagsledamot Olavi Ala-Nissilä (cent)
vice ordförande: riksdagsledamot Arto Satonen (saml)
sekreterare: Mika Laaksonen, 09 432 3524, 050 574 1207

PORTUGAL
ordförande: riksdagsledamot Anders Adlercreutz (sv)
vice ordförande: riksdagsledamot Tiina Elovaara (blå)
sekreterare: Ulla Hirvonen, 09 432 2429, 050 574 1068

RYSSLAND
ordförande: riksdagsledamot Eero Heinäluoma (sd)
vice ordförande: riksdagsledamot Anders Adlercreutz (sv)
sekreterare: Katriina Kuusinen, 09 432 3554, 050 520 2891
Mika Laaksonen, 09 432. 3524, 050 574 1207

SCHWEIZ
ordförande: Elina Lepomäki (saml.)
sekreterare Maria Koirikivi, 09 432 4094, 050 574 2207

SPANIEN
ordförande: riksdagsledamot, riksdagens andre vice talman Arto Satonen (saml)
sekreterare: Meerit Jallow, 09 432 4179, 050 574 2473

STORBRITANNIEN
ordförande: riksdagsledamot Pertti Salolainen (saml)
vice ordförande: riksdagsledamot Simon Elo (blå)
sekreterare: Maria Fagerholm, 09 432 3522, 050 5742 247

SVERIGE
ordförande: riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta (sd)
vice ordförande: riksdagsledamot Katri Kulumni (cent)
sekreterare: Mari Herranen, 09 432 3502, 050 574 1400

SYDKOREA
ordförande: riksdagsledamot Kari Uotila (vänst)
vice ordförande: riksdagsledamot Hannu Hoskonen (cent)
Marja Huttunen, 09 432 3557, 050 574 0467

THAILAND
ordförande: riksdagsledamot Ville Tavio (sannf)
vice ordförande: riksdagsledamot Suna Kymäläinen (sd)
sekreterare:Maria Fagerholm, 09 432 3522, 050 574 2247

TUNISIEN
ordförande: riksdagsledamot Tarja Filatov (sd)
sekreterare: Maria Fagerholm, 09 432 3522, 050 574 2247

TURKIET
ordförande: riksdagsledamot Ilkka Kantola (sd)
sekreterare: Maria Fagerholm, 09 432 3522, 050 574 2247

TYSKLAND
ordförande: riksdagsledamot Tytti Tuppurainen (sd)
vice ordförande: riksdagsledamot Elina Lepomäki (saml)
vice ordförande: riksdagsledamot Kimmo Kivelä (blå)
sekreterare: Teemu Vuosio, 09 432 3556, 040 567 7916

UKRAINA
ordförande: riksdagsledamot Ilkka Kantola (sd)
vice ordförande: Kimmo Kivelä (blå)
sekreterare: Gunilla Carlander, 09 432 3551, 050 324 3019

UNGERN
ordförande: riksdagsledamot Eero Heinäluoma (sd)
vice ordörande: riksdagsledamot Simon Elo (blå)
sekreterare: Marja Huttunen, 09 432 3557, 050 574 0467

URUGUAY
ordförande: riksdagsledamot Sari Tanus (kd)
sekreterare: Katriina Kuusinen, 09 432 3554, 050 520 2891

USA
ordförande: riksdagsledamot Sanna Lauslahti (saml)
vice ordförande: riksdagsledamot Tytti Tuppurainen (sd)
vice ordförande: riksdagsledamot Laura Huhtasaari (sannf)
sekreterare: Teemu Vuosio, 09 432 3556, 040 567 7916

VÄSTAFRIKA
ordförande: riksdagsledamot Suna Kymäläinen (sd)
sekreterare: Marja Huttunen, 09 432 3557, 050 574 0467

 Kontaktinformation

Marja Huttunen, 09 432 3557
marja.huttunen(at)eduskunta.fi