Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet

Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet

Samarbetet mellan EU och länderna vid södra Medelhavet har sedan 1995 byggt på den så kallade Barcelonaprocessen, som syftar till ökad dialog och utbyggt samarbete. På initiativ av Frankrike bildades Medelhavsunionen 2008. Unionen har i dag 43 medlemsländer.

Den parlamentariska församlingen inrättades 2004 som en parlamentarisk dimension av samarbetet mellan regeringarna. Församlingen ska generera parlamentariska impulser för samarbetet EU-Medelhavsområdet, lämna yttranden om Medelshavspartnerskapet och genomförandet av partnerskapsavtalen samt ge politiska rekommendationer och resolutioner till ministerkonferensen för Europa-Medelhavsområdet.

Finlands delegation i församlingen utgörs av tre ordinarie medlemmar och tre ersättare, som utses av utrikesutskottet.

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Mer information

 Kontaktinformation

​Utrikesutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2078, 09 432 2073
ulkoasiainvaliokunta(at)riksdagen.fi