Peter Östman Kristdemokratiska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  20.04.2011 -

Namn: Östman, Peter
Telefon: 09 432 3197
E-post: peter.ostman@riksdagen.fi
Webbplats: www.peterostman.fi
Yrke / titel: företagare
Valkrets: Vasa valkrets 20.04.2011 -
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (ersättare) 09.06.2015 -
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Skattedelegationen (adjungerad medlem) 11.09.2015 -
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 05.05.2015 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 09.02.2018 -
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 29.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Finansutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Stora utskottet (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Lagutskottet (medlem) 30.06.2011 - 21.04.2015
Stora utskottets arbetsdelegation (medlem) 01.07.2011 - 21.04.2015
Grundlagsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Riksdagsgrupp: Kristdemokratiska riksdagsgruppen 20.04.2011 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Kristdemokratiska riksdagsgruppen (ordförande) 21.04.2011 -