Anders Adlercreutz Svenska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Adlercreutz, Anders
Telefon: 09 432 3004
E-post: anders.adlercreutz@riksdagen.fi
Webbplats: www.andersadlercreutz.fi
Yrke / titel: arkitekt, företagare
Valkrets: Nylands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Förvaltningsutskottet (medlem) 08.09.2016–
Miljöutskottet (medlem) 09.06.2015–
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (medlem) 29.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 05.05.2015–25.06.2015
Grundlagsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 05.05.2015–08.06.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 09.06.2015–07.09.2016
Riksdagsgrupp: Svenska riksdagsgruppen 22.04.2015 –