Direkt till innehållet

Joakim Strand

Joakim Strand

Nuvarande riksdagsledamot

Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   22.04.2015–

Telefon:
09 432 3166
E-post:
joakim.strand(at)riksdagen.fi
Webbplats:
Yrke / titel:
stadsfullmäktigeordförande, juris magister
Valkrets:
Vasa valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag:
Talmanskonferensen (medlem) 18.06.2019–
Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Ekonomiutskottet (medlem) 18.06.2019–
Framtidsutskottet (Ordförande) 18.06.2019–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 18.06.2019–
Förvaltningsrådet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet (medlem) 20.02.2020–
Forum för internationella frågor (medlem) 18.06.2019–
Ledamotsassistent:
Katarina Nylund,
Telefon: 09 432 4166, 050 463 9197
E-post: katarina.nylund(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster