Joakim Strand Svenska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015 -

Namn: Strand, Joakim
Telefon: 09 432 3166
E-post: joakim.strand@riksdagen.fi
Yrke / titel: stadsfullmäktigeordförande, juris magister
Valkrets: Vasa valkrets 22.04.2015 -
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (ersättare) 10.02.2016 -
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (adjungerad medlem) 22.09.2017 -
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 22.09.2017 -
Kommun- och hälsovårdsdelegationen (medlem) 11.09.2015 -
Ekonomiutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Kommunikationsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Miljöutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Finansutskottet (ersättare) 09.06.2015 - 19.11.2015, (medlem) 20.11.2015 - 09.02.2016
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen (medlem) 11.09.2015 - 22.09.2017
Riksdagsgrupp: Svenska riksdagsgruppen 22.04.2015 -