Mats Löfström Svenska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  22.04.2015–

Namn: Löfström, Mats
Telefon: 09 432 3090
E-post: mats.lofstrom@riksdagen.fi
Webbplats: www.lofstrom.ax
Yrke / titel: riksdagsledamot
Valkrets: Landskapet Ålands valkrets 22.04.2015–
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (ersättare) 09.06.2015–
Kommunikationsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Försvarsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 20.11.2015–09.02.2016
Riksdagsgrupp: Svenska riksdagsgruppen 22.04.2015 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Svenska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 14.06.2016–