Veronica Rehn-Kivi Svenska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  09.08.2016–

Namn: Rehn-Kivi, Veronica
Telefon: 09 432 3027
E-post: veronica.rehn-kivi@riksdagen.fi
Yrke / titel: arkitekt, byggnadstillsynsdirektör
Valkrets: Nylands valkrets 09.08.2016–
Riksdagsuppdrag: Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 08.09.2016–
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 08.09.2016–
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 23.02.2018–
Riksdagsgrupp: Svenska riksdagsgruppen 09.08.2016 –
Riksdagsledamot: 09.08.2016 -
Företrädare: Carl Haglund /sv