Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Veronika Honkasalo

Veronika Honkasalo

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:

09 432 3037

E-post:

veronika.honkasalo(at)riksdagen.fi

Yrke / titel:

docent, ungdomsforskare

Valkrets:

Helsingfors valkrets 17.04.2019–

Riksdagsuppdrag:

Grundlagsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Förvaltningsutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Kulturutskottet (medlem) 02.05.2019–
Framtidsutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Miljöutskottet (ersättare) 04.11.2020–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 18.06.2019–
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 14.10.2020–

Ledamotsassistent:

Varpu Jutila,
Telefon: 09 432 4037, 050 400 5141
E-post: varpu.jutila(at)riksdagen.fi