Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Mai Kivelä

Mai Kivelä

Nuvarande riksdagsledamot

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:

09 432 3096

E-post:

mai.kivela(at)riksdagen.fi

Webbplats:

Yrke / titel:

riksdagsledamot, Master in Environment and Development

Valkrets:

Helsingfors valkrets 17.04.2019–

Riksdagsuppdrag:

Jord- och skogsbruksutskottet (ersättare) 02.05.2019–
Ekonomiutskottet (ersättare) 14.10.2020–
Miljöutskottet (medlem) 02.05.2019–
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 09.09.2021–
Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen (ersättare) 19.06.2019–
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 10.09.2019–

Ledamotsassistent:

Maija Toiskallio,
Telefon: 09 432 4001, 050 465 1014
E-post: maija.toiskallio(at)riksdagen.fi