Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Mari Holopainen

Mari Holopainen

Nuvarande riksdagsledamot

Gröna riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:

09 432 3052

E-post:

mari.holopainen(at)riksdagen.fi

Yrke / titel:

ekonomie magister, doktorand

Valkrets:

Helsingfors valkrets 17.04.2019–

Riksdagsuppdrag:

Stora utskottet (ersättare) 18.06.2019–
Finansutskottet (ersättare) 18.06.2019–
Trafikdelegationen (adjungerad medlem) 06.09.2019–
Ekonomiutskottet (medlem) 18.06.2019–
Framtidsutskottet (medlem) 18.06.2019–
Riksdagens bankfullmäktige (medlem) 18.06.2019–

Ledamotsassistent:

Riina Laurila,
Telefon: 09 432 4052, 050 304 0771
E-post: riina.laurila(at)riksdagen.fi