Direkt till innehållet

Sandra Bergqvist

Sandra Bergqvist

Nuvarande riksdagsledamot

Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3137
E-post:
sandra.bergqvist(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
teamledare, lantbruksföretagare
Valkrets:
Egentliga Finlands valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Förvaltningsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Lagutskottet (Vice ordförande) 18.06.2019–
Kommunikationsutskottet (medlem) 02.05.2019–
Miljöutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Uppdrag i riksdagsgruppen:
  • Svenska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 07.06.2019–
Ledamotsassistent:
Rosanna Blomster,
Telefon: 09 432 4137
E-post: rosanna.blomster(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster