Direkt till innehållet

Mikko Ollikainen

Mikko Ollikainen

Nuvarande riksdagsledamot

Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   17.04.2019–

Telefon:
09 432 3146
E-post:
mikko.ollikainen(at)riksdagen.fi
Yrke / titel:
kommundirektör
Valkrets:
Vasa valkrets 17.04.2019–
Riksdagsuppdrag:
Kommunikationsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Kulturutskottet (medlem) 18.06.2019–
Social- och hälsovårdsutskottet (ersättare) 03.04.2020–
Miljöutskottet (medlem) 18.06.2019–
Delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse (ersättare) 18.06.2019–
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 10.09.2019–
Ledamotsassistent:
Wilhelmina Hindström,
Telefon: 09 432 4146
E-post: wilhelmina.hindstrom(at)riksdagen.fi

Tidigare medlemskap och riksdagsuppdrag

CV

Riksdagsledamotens bindningar och inkomster