Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Matias Mäkynen

Matias Mäkynen

Nuvarande riksdagsledamot

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot   03.12.2019–

Telefon:

09 432 3059

E-post:

matias.makynen(at)riksdagen.fi

Ytterligare information:

03.12.2019 -
I stället för: Jutta Urpilainen /sd
Edustaja Urpilainen valittu Euroopan komission jäseneksi

Yrke / titel:

analytiker

Valkrets:

Vasa valkrets 03.12.2019–

Riksdagsuppdrag:

Stora utskottet (ersättare) 03.12.2019–
Lagutskottet (medlem) 03.12.2019–
Ekonomiutskottet (medlem) 11.06.2020–
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (medlem) 21.04.2020–

Ledamotsassistent:

Sara Holappa,
Telefon: 09 432 4059
E-post: sara.holappa(at)riksdagen..fi