Mikaela Nylander Svenska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  19.03.2003–

Namn: Nylander, Mikaela
Telefon: 09 432 3029
E-post: mikaela.nylander@riksdagen.fi
Webbplats: www.nylandermikaela.fi/
Yrke / titel: riksdagsledamot
Valkrets: Nylands valkrets 19.03.2003–
Riksdagsuppdrag: Kulturutskottet (medlem) 09.06.2015–
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 09.06.2015–
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 29.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 03.04.2007–03.02.2010, (ersättare) 13.12.2010–21.04.2015
Kulturutskottet (medlem) 02.04.2003–25.04.2003, (medlem) 30.09.2003–06.09.2005, (medlem) 06.09.2006–03.02.2010, (medlem) 09.11.2010–21.04.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 02.04.2003–25.04.2003
Miljöutskottet (medlem) 02.04.2003–25.04.2003, (medlem) 30.09.2003–06.09.2005, (medlem) 07.09.2006–20.03.2007
Grundlagsutskottet (medlem) 03.04.2007–03.02.2010, (medlem) 09.11.2010–19.04.2011, (ersättare) 30.06.2011–21.04.2015
Finansutskottet (ersättare) 03.05.2011–29.06.2011, (medlem) 06.09.2013–06.02.2014, (ersättare) 07.02.2014–21.04.2015
Framtidsutskottet (medlem) 30.06.2011–05.09.2012
Framtidsutskottets delegation Nytänk i lärandet (medlem) 14.12.2011–05.09.2012
Framtidsutskottets delegation Svarta svanar (medlem) 14.12.2011–05.09.2012
Jordbruksdelegationen (medlem) 13.09.2013–10.02.2014
Trafikdelegationen (medlem) 13.09.2013–06.02.2014
Skattedelegationen (adjungerad medlem) 29.11.2013–10.02.2014
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 11.02.2014–21.04.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Ekonomiutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 03.05.2007–29.06.2011
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (medlem) 30.05.2007–26.05.2009, (ersättare) 27.05.2009–19.04.2011
Riksdagsgrupp: Svenska riksdagsgruppen 19.03.2003 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Svenska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 20.03.2003–21.03.2007
Svenska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 22.03.2007–17.04.2007
Svenska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 18.04.2007–16.06.2011
Svenska riksdagsgruppen (ordförande) 17.06.2011–25.05.2015
Svenska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 26.05.2015–13.06.2016
Svenska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 14.06.2016–07.02.2018