Mikaela Nylander Svenska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  19.03.2003 -

Namn: Nylander, Mikaela
Telefon: 09 432 3029
E-post: mikaela.nylander@riksdagen.fi
Webbplats: nylandermikaela.fi/
Yrke / titel: riksdagsledamot
Valkrets: Nylands valkrets 19.03.2003 -
Riksdagsuppdrag: Kulturutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 09.06.2015 -
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 29.06.2015 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 03.04.2007 - 03.02.2010, (ersättare) 13.12.2010 - 21.04.2015
Kulturutskottet (medlem) 02.04.2003 - 25.04.2003, (medlem) 30.09.2003 - 06.09.2005, (medlem) 06.09.2006 - 03.02.2010, (medlem) 09.11.2010 - 21.04.2015
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (ersättare) 02.04.2003 - 25.04.2003
Miljöutskottet (medlem) 02.04.2003 - 25.04.2003, (medlem) 30.09.2003 - 06.09.2005, (medlem) 07.09.2006 - 20.03.2007
Grundlagsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 03.02.2010, (medlem) 09.11.2010 - 19.04.2011, (ersättare) 30.06.2011 - 21.04.2015
Finansutskottet (ersättare) 03.05.2011 - 29.06.2011, (medlem) 06.09.2013 - 06.02.2014, (ersättare) 07.02.2014 - 21.04.2015
Framtidsutskottet (medlem) 30.06.2011 - 05.09.2012
Framtidsutskottets delegation Nytänk i lärandet (medlem) 14.12.2011 - 05.09.2012
Framtidsutskottets delegation Svarta svanar (medlem) 14.12.2011 - 05.09.2012
Jordbruksdelegationen (medlem) 13.09.2013 - 10.02.2014
Trafikdelegationen (medlem) 13.09.2013 - 06.02.2014
Skattedelegationen (adjungerad medlem) 29.11.2013 - 10.02.2014
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 11.02.2014 - 21.04.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Ekonomiutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Rundradion Ab:s förvaltningsråd (medlem) 03.05.2007 - 29.06.2011
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (medlem) 30.05.2007 - 26.05.2009, (ersättare) 27.05.2009 - 19.04.2011
Riksdagsgrupp: Svenska riksdagsgruppen 19.03.2003 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Svenska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 20.03.2003 - 21.03.2007
Svenska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 22.03.2007 - 17.04.2007
Svenska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 18.04.2007 - 16.06.2011
Svenska riksdagsgruppen (ordförande) 17.06.2011 - 25.05.2015
Svenska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 26.05.2015 - 13.06.2016
Svenska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 14.06.2016 - 07.02.2018