Thomas Blomqvist Svenska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.2007–

Namn: Blomqvist, Thomas
Telefon: 09 432 3008
E-post: thomas.blomqvist@riksdagen.fi
Webbplats: www.thomasblomqvist.fi/fi/
Yrke / titel: jordbrukare, företagare
Valkrets: Nylands valkrets 21.03.2007–
Riksdagsuppdrag: Försvarsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Tidigare riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 05.05.2015–08.06.2015, (medlem) 09.09.2016–13.02.2018
Förvaltningsutskottet (medlem) 03.04.2007–19.04.2011, (medlem) 09.06.2015–07.09.2016
Försvarsutskottet (medlem) 03.04.2007–05.09.2013, (medlem) 07.02.2014–21.04.2015
Kommunikationsutskottet (medlem) 03.05.2011–21.04.2015
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 06.09.2013–06.02.2014
Utrikesutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Framtidsutskottet (Ordförande) 05.05.2015–08.06.2015, (medlem) 08.09.2016–13.02.2018, (Ordförande) 09.09.2016–13.02.2018
Forum för internationella frågor (medlem) 05.05.2015–08.06.2015, (medlem) 09.09.2016–13.02.2018
Riksdagsgrupp: Svenska riksdagsgruppen 21.03.2007 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Svenska riksdagsgruppen (ordförande) 08.02.2018–
Svenska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 17.06.2011–25.05.2015