Anna-Maja Henriksson Svenska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.2007 -

Namn: Henriksson, Anna-Maja
Telefon: 09 432 3113
E-post: anna-maja.henriksson@riksdagen.fi
Webbplats: www.anna-maja.fi
Yrke / titel: vicehäradshövding, bankjurist
Valkrets: Vasa valkrets 21.03.2007 -
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015 -
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 08.09.2016 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 26.06.2015 - 07.09.2016
Lagutskottet (Vice ordförande) 03.04.2007 - 19.04.2011
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 19.04.2011
Förvaltningsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 22.06.2011
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 03.05.2011 - 22.06.2011, (medlem) 09.06.2015 - 07.09.2016
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 03.05.2007 - 22.06.2011
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 10.06.2011 - 29.06.2011, (ersättare) 09.06.2015 - 07.09.2016
Riksdagsgrupp: Svenska riksdagsgruppen 21.03.2007 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Svenska riksdagsgruppen (ordförande) 26.05.2015 - 13.06.2016
Regeringsmedlemskap
Minister: justitieminister (Katainen) 22.06.2011 - 23.06.2014
justitieminister (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015