Anna-Maja Henriksson Svenska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.2007–

Namn: Henriksson, Anna-Maja
Telefon: 09 432 3113
E-post: anna-maja.henriksson@riksdagen.fi
Webbplats: www.anna-maja.fi
Yrke / titel: vicehäradshövding, bankjurist
Valkrets: Vasa valkrets 21.03.2007–
Riksdagsuppdrag: Grundlagsutskottet (medlem) 09.06.2015–
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 08.09.2016–
Tidigare riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 26.06.2015–07.09.2016
Lagutskottet (Vice ordförande) 03.04.2007–19.04.2011
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (medlem) 03.04.2007–19.04.2011
Förvaltningsutskottet (medlem) 03.05.2011–22.06.2011
Social- och hälsovårdsutskottet (medlem) 03.05.2011–22.06.2011, (medlem) 09.06.2015–07.09.2016
Folkpensionsanstaltens fullmäktige (ersättare) 03.05.2007–22.06.2011
Finlands delegation i Nordiska rådet (ersättare) 10.06.2011–29.06.2011, (ersättare) 09.06.2015–07.09.2016
Riksdagsgrupp: Svenska riksdagsgruppen 21.03.2007 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Svenska riksdagsgruppen (ordförande) 26.05.2015–13.06.2016
Regeringsmedlemskap
Minister: justitieminister (Katainen) 22.06.2011–23.06.2014
justitieminister (Stubb) 24.06.2014–28.05.2015