Mats Nylund Svenska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.2007 -

Namn: Nylund, Mats
Telefon: 09 432 3091
E-post: mats.nylund@riksdagen.fi
Webbplats: www.matsnylund.fi
Yrke / titel: jordbrukare
Valkrets: Vasa valkrets 21.03.2007 -
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 10.02.2016 -
Skattedelegationen (adjungerad medlem) 22.09.2017 -
Jordbruksdelegationen (medlem) 22.09.2017 -
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 10.02.2016 -
Tidigare riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 04.02.2010 - 10.12.2010
Kommunikationsutskottet (medlem) 03.04.2007 - 19.04.2011
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.04.2007 - 05.09.2013, (medlem) 07.02.2014 - 21.04.2015, (medlem) 09.06.2015 - 19.11.2015
Framtidsutskottet (medlem) 03.05.2007 - 19.04.2011
Stora utskottet (medlem) 03.05.2011 - 29.06.2011
Finansutskottet (ersättare) 30.06.2011 - 05.09.2013, (medlem) 07.02.2014 - 21.04.2015, (medlem) 09.06.2015 - 19.11.2015
Jordbruksdelegationen (medlem) 01.09.2011 - 05.09.2013, (medlem) 11.02.2014 - 21.04.2015, (adjungerad medlem) 11.09.2015 - 19.11.2015, (adjungerad medlem) 12.02.2016 - 22.09.2017
Trafikdelegationen (medlem) 01.09.2011 - 05.09.2013, (medlem) 11.02.2014 - 21.04.2015
Skattedelegationen (adjungerad medlem) 11.02.2014 - 21.04.2015, (medlem) 11.09.2015 - 19.11.2015, (medlem) 12.02.2016 - 22.09.2017
Förvaltningsutskottet (medlem) 05.05.2015 - 08.06.2015
Lagutskottet (Vice ordförande) 05.05.2015 - 08.06.2015
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 11.09.2015 - 19.11.2015, (medlem) 12.02.2016 - 22.09.2017
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 15.09.2011 - 26.05.2014, (medlem) 27.05.2014 - 21.04.2015
Riksdagsgrupp: Svenska riksdagsgruppen 21.03.2007 -
Uppdrag i riksdagsgruppen: Svenska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 22.03.2007 - 17.04.2007
Svenska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 18.04.2007 - 16.06.2011