Mats Nylund Svenska riksdagsgruppen
Riksdagsledamot  21.03.2007–

Namn: Nylund, Mats
Telefon: 09 432 3091
E-post: mats.nylund@riksdagen.fi
Webbplats: www.matsnylund.fi
Yrke / titel: jordbrukare
Valkrets: Vasa valkrets 21.03.2007–
Riksdagsuppdrag: Finansutskottet (medlem) 10.02.2016–
Skattedelegationen (adjungerad medlem) 22.09.2017–
Jordbruksdelegationen (medlem) 22.09.2017–
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 10.02.2016–
Tidigare riksdagsuppdrag: Kanslikommissionen (ersättare) 04.02.2010–10.12.2010
Kommunikationsutskottet (medlem) 03.04.2007–19.04.2011
Jord- och skogsbruksutskottet (medlem) 03.04.2007–05.09.2013, (medlem) 07.02.2014–21.04.2015, (medlem) 09.06.2015–19.11.2015
Framtidsutskottet (medlem) 03.05.2007–19.04.2011
Stora utskottet (medlem) 03.05.2011–29.06.2011
Finansutskottet (ersättare) 30.06.2011–05.09.2013, (medlem) 07.02.2014–21.04.2015, (medlem) 09.06.2015–19.11.2015
Jordbruksdelegationen (medlem) 01.09.2011–05.09.2013, (medlem) 11.02.2014–21.04.2015, (adjungerad medlem) 11.09.2015–19.11.2015, (adjungerad medlem) 12.02.2016–22.09.2017
Trafikdelegationen (medlem) 01.09.2011–05.09.2013, (medlem) 11.02.2014–21.04.2015
Skattedelegationen (adjungerad medlem) 11.02.2014–21.04.2015, (medlem) 11.09.2015–19.11.2015, (medlem) 12.02.2016–22.09.2017
Förvaltningsutskottet (medlem) 05.05.2015–08.06.2015
Lagutskottet (Vice ordförande) 05.05.2015–08.06.2015
Kultur- och vetenskapsdelegationen (medlem) 11.09.2015–19.11.2015, (medlem) 12.02.2016–22.09.2017
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 15.09.2011–26.05.2014, (medlem) 27.05.2014–21.04.2015
Riksdagsgrupp: Svenska riksdagsgruppen 21.03.2007 –
Uppdrag i riksdagsgruppen: Svenska riksdagsgruppen (1:a vice ordförande) 22.03.2007–17.04.2007
Svenska riksdagsgruppen (2:a vice ordförande) 18.04.2007–16.06.2011