Kansanedustajat2_560.jpg

Riksdagsledamöterna

Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. Varje riksdagsledamot hör till en riksdagsgrupp, som normalt består av företrädare för samma parti.

För riksdagsval är landet indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen. Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna verkställs på basis av antalet finska medborgare i valkretsen i fråga sex månader före valdagen. I landskapet Ålands valkrets väljs dock alltid en riksdagsledamot.

Riksdagsgruppernas storlek:

Centerns riksdagsgrupp                        48 riksdagsledamöter
Samlingspartiets riksdagsgrupp            38
Socialdemokratiska riksdagsgruppen   35
Blå riksdagsgruppen                             17
Sannfinländarnas riksdagsgrupp          17
Gröna riksdagsgruppen                        15
Vänsterförbundets riksdagsgrupp         12
Svenska riksdagsgruppen                     10
Kristdemokratiska riksdagsgruppen        5 
Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp           2
Stjärnrörelsens riksdagsgrupp                1

Antal riksdagsmandat enlig valkrets:

Helsingfors valkrets                              22
Nylands valkrets                                   35
Egentliga Finlands valkrets                  17
Satakunta valkrets                                 8
Tavastlands valkrets                            14
Birkalands valkrets                               19
Sydöstra Finlands valkrets                   17
Savolax-Karelens valkrets                   16
Vasa valkrets                                       16
Mellersta Finlands valkrets                  10
Uleåborgs valkrets                               18
Lapplands valkrets                                7
Ålands valkrets                                      1

 Mer information