​Fotografier av riksdagsledamöter 2019

Bilder som tillhör riksdagens kansli får användas för nyheter och annan informationsförmedling. De får också användas i bloggtexter och sociala medier. Det kostar ingenting att använda bilderna. 

Källan till bilden (fotografens namn / Riksdagen) ska anges i enlighet med god sed. De får inte arkiveras eller överlåtas till en tredje part.

Bilder som tillhör riksdagens kansli får inte användas i reklam och marknadsföring. Vid all användning av bilderna ska hänsyn tas till de fotograferade personerna, och i förekommande fall ska tillstånd att använda bilderna inhämtas av personerna i fråga. Bilder som tillhör riksdagens kansli får inte användas i strid med god sed. De får till exempel inte användas i ett sammanhang som kan vara nedvärderande för personen på bilden eller fotografen.

Fotografier av riksdagsledamöter som Zip-fil

Ytterligare information: biblioteket.bildarkivet(at)riksdagen.fi
Mer information: Användningsvillkor för bilder

 Riksdagsledamöter A - L

 Riksdagsledamöter M - Ö