Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kristdemokratiska riksdagsgruppen

Kristdemokratiska riksdagsgruppen

Kristdemokraternas värdegrund handlar ytterst om människovärde, socialt ansvar och partnerskap mellan människa och natur. Vi vill arbeta för en utveckling som förenar etiska värderingar och ekologiskt ansvar.

Vi ser välfärdstjänster, hälso- och sjukvård, utbildning och kompetens som vårt gemensamma kapital, ett kapital som vi inte får tumma på. Alla ska få adekvat och högklassig basservice utan att behöva köa och oavsett förmögenhet.

Välfärd kan inte bara bygga på materiella värden. Vår välfärd, vårt ekonomiska liv och vår globaliserade företagsvärld behöver en förankring i en stark etisk grund. Medmänsklighet, respekt för andra och förmåga att skilja mellan rätt och fel är värderingar som all hållbar utveckling måste vara baserad på.

Vi vill medverka till större möjligheter för fred i världen, vi är positivt inställda till en internationell utveckling och samverkan mellan nationer. Kristdemokraterna i Finland är en aktiv länk i den mångfasetterade och världsomspännande kedja som den kristdemokratiska rörelsen utgör.

Vi arbetar enligt kristna värderingar och det får genomslag i beslutsprocesserna: öppenhet, ärlighet, rättvisa och fokusering på jämlikhet. Vårt kristdemokratiska parti är ett öppet medborgarparti med förmåga att lyssna och ta hänsyn till människors önskemål och föra fram dem i det politiska beslutsfattandet.

Riksdagsgruppens ordförande är Peter Östman, vice ordförande är Päivi Räsänen och Antero Laukkanen.

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Markus Kalmi
09 432 4197, 050 574 0377,  markus.kalmi(at)riksdagen.fi

informatör Merja Eräpolku
p. 09 432 3261, 050 560 3261, merja.erapolku(at)riksdagen.fi

lagstiftningssekreterare Johanna Kosunen
p. 09 432 3818, 050 441 4686, johanna.kosunen(at)riksdagen.fi

gruppassistent Kristiina Drotár
09 432 7380, 050 513 2411, kristiina.drotar(at)riksdagen.fi

gruppassistent Evamaria Kyllästinen
09 432 4065, 050 574 1675, evamaria.kyllastinen(at)riksdagen.fi

gruppassistent Tapio Luoma-aho
050 329 7708, tapio.luoma-aho(at)riksdagen.fi

gruppassistent Elsi Ranta
09 432 4197, 050 310 1347, elsi.ranta(at)riksdagen.fi

gruppassistent Jukka Salmi
09 432 4176, 050 513 1966, jukka.salmi(at)riksdagen.fi

 

Uppdaterad 25.10.2018

 Riksdagsledamöter

 

 

Sari Essayahhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/778.aspxSari EssayahSavolax-Karelens valkrets
Antero Laukkanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1343.aspxAntero LaukkanenNylands valkrets
Päivi Räsänenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/499.aspxPäivi RäsänenTavastlands valkrets
Sari Tanushttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1325.aspxSari TanusBirkalands valkrets
Peter Östmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1141.aspxPeter ÖstmanVasa valkrets

 Mer information