Kristdemokratiska riksdagsgruppen

Kristdemokraternas värdegrund handlar ytterst om människovärde, socialt ansvar och partnerskap mellan människa och natur. Vi vill arbeta för en utveckling som förenar etiska värderingar och ekologiskt ansvar.

Vi ser välfärdstjänster, hälso- och sjukvård, utbildning och kompetens som vårt gemensamma kapital, ett kapital som vi inte får tumma på. Alla ska få adekvat och högklassig basservice utan att behöva köa och oavsett förmögenhet.

Välfärd kan inte bara bygga på materiella värden. Vår välfärd, vårt ekonomiska liv och vår globaliserade företagsvärld behöver en förankring i en stark etisk grund. Medmänsklighet, respekt för andra och förmåga att skilja mellan rätt och fel är värderingar som all hållbar utveckling måste vara baserad på.

Vi vill medverka till större möjligheter för fred i världen, vi är positivt inställda till en internationell utveckling och samverkan mellan nationer. Kristdemokraterna i Finland är en aktiv länk i den mångfasetterade och världsomspännande kedja som den kristdemokratiska rörelsen utgör.

Vi arbetar enligt kristna värderingar och det får genomslag i beslutsprocesserna: öppenhet, ärlighet, rättvisa och fokusering på jämlikhet. Vårt kristdemokratiska parti är ett öppet medborgarparti med förmåga att lyssna och ta hänsyn till människors önskemål och föra fram dem i det politiska beslutsfattandet.

Riksdagsgruppens ordförande är Päivi Räsänen, vice ordförande är Antero Laukkanen och Sari Tanus. 

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekretare Iina Mattila
09 432 3283, 050 462 4002, iina.mattila(at)riksdagen.fi

politisk sekreterare Tapio Luoma-aho
050 329 7708, tapio.luoma-aho(at)riksdagen.fi

informatör Merja Eräpolku
09 432 3261, 050 560 3261, merja.erapolku(at)riksdagen.fi

gruppassistent Evamaria Kyllästinen
09 432 4065, 050 574 1675, evamaria.kyllastinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Päivi Räsänen)

gruppassistent Elsi Ranta
09 432 4197, 050 310 1347, elsi.ranta(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Sari Essayah) 

gruppassistent Jukka Salmi
09 432 4176, 050 513 1966, jukka.salmi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Sari Tanus)

gruppassistent Annika Lyytikäinen (från 15.11)
annika.lyytikainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Peter Östman)

gruppassistent Kristiina Drotár (från 15.11)
kristiina.drotar(at)riksdagn.fi
(riksdagsledamot Antero Laukkanen)

Uppdaterad 8.11.2021