Registret över riksdaggrupper –​​ Riksdagsgrupp Ano Turtiainen

​​​

​Riksdagsgrupp

Namn: Riksdagsgrupp Ano Turtiainen​​
Datum för konstituering: 5.6.2020
Besöksadress: Mannerheimvägen 30, Helsingfors
Postadress: 00102 Riksdagen
FO-nummer: 3143182-3​

Personer

Ordförande: Ano Turtiainen

Revisorer:
KPMG Oy Ab, FO-nummer 1805485-9

Stadgar

Stadgarna inlämnade på finska.

Säännöt 25.4.2018 (pdf)

Anmälan lämnats in och godkänts

Grundanmälan inlämnad  9.6.2020.

Godkänts i registret över riksdagsgrupper 9.6.2020.

Uppdaterats: 26.6.2020