Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä – Samlingspartiets riksdagsgrupp

Riksdagsgrupp
Namn: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä – Samlingspartiets riksdagsgrupp
Datum för konstituering: 22.5.1907
Besöksadress: Mannerheimvägen 30, Helsingfors
Postadress: 00102 Riksdagen
FO-nummer: 1037047-8

Personer
Ordförande: Kalle Jokinen 
Förste vice ordförande: Mia Laiho 
Andre vice ordförande: Jukka Kopra 
Tredje vice ordförande: Ben Zyskowicz

Övriga medlemmar:
Markku Eestilä
Sanni Grahn-Laasonen
Timo Heinonen
Antti Häkkänen
Ilkka Kanerva
Pia Kauma
Pauli Kiuru
Elina Lepomäki
Sari Multala
Kai Mykkänen
Petteri Orpo
Jaana Pelkonen
Paula Risikko
Wille Rydman
Sari Sarkomaa
Arto Satonen
Saara-Sofia Sirén 
Mari-Leena Talvitie
Kari Tolvanen
Juhana Vartiainen
Sofia Vikman
Anne-Mari Virolainen
Sinuhe Wallinheimo

Personer med rätt att teckna gruppens namn:
Ordförande Kalle Johannes Jokinen
Förste vice ordförande Mia Kaarina Laiho
Andre vice ordförande Jukka Matti Kopra
Tredje vice ordförande Ben Berl Zyskowicz
Generalsekreterare Olli Mikko Kortelainen

Revisorer:
CGR, OFR Tiina Lind (BDO Ab), hemort Helsingfors
suppleant CGR, OFR Jarmo Lohi (BDO Ab), hemort Helsingfors

Stadgar
Stadgarna och stadgeändringen inlämnade på finska.
Säännöt 3.4.2003 (PDF)
Sääntömuutos 11.4.2013 (PDF)
Sääntömuutos 3.3.2016 ja 22.9.2016 (PDF)
Sääntömuutos 3.5.2019 (PDF)
Inofficiell översättning till svenska.
Stadgar 3.4.2003 (PDF)
Stadgeändring 11.4.2013 (PDF)

Anmälan lämnats in och godkänts
Grundanmälan inlämnad 4.3.2013.
Grundanmälan kompletterad 12.4.2013.
Godkänts i registret över riksdagsgrupper 15.4.2013.

Uppdaterats: 15.5.2019