​​​​

Samlingspartiets riksdagsgrupp

Samlingspartiet är ett allmänborgerligt parti. Anhängare av Samlingspartiet finns i alla delar av Finland och de är jämnt fördelade över olika yrkes- och åldersgrupper. Samlingspartiet driver inte någon enskild grupps intressen utan är som namnet säger ett allmänt parti som samlar olika intressen. I sin verksamhet lyfter partiet fram värderingar som uppmuntran, bildning, tolerans och omtanke.

I riksdagen har Samlingspartiet en mycket mångsidig grupp med bred erfarenhet från olika sektorer i samhället. Samlingspartiets riksdagsledamöter har som mål att utveckla det finländska samhället i sin helhet. De verkar för att Finland också i framtiden är ett land som det är bra att bo, leva och arbeta i - ett samhälle där man gemensamt tar hand om dem som inte klarar sig, men där man också ges möjlighet att klara sig själv.

Riksdagsgruppens ordförande är Kai Mykkänen, vice ordförande är Sari Sarkomaa, Jukka Kopra och Mari-Leena Talvitie​.

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Mikko Kortelainen
050 301 8334, mikko.kortelainen(at)riksdagen.fi

sekreterare för ledningen och administrationen Marjukka Kuusela
09 432 3243, 040 580 8689, marjukka.kuusela(at)riksdagen.fi

personalsekreterare Sari Pellinen
040 731 1944, sari.pellinen(at)riksdagen.fi

informationssekreterare Niilo Heinonen
044 030 0851, niilo.heinonen(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar för FrU

kommunikationssakkunnig Mikko Laakso
050 383 9432, mikko.laakso(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar för KoU​

sakkunnig i kunskaps- och bildningspolitik Santeri Lohi
044 259 8451, santeri.lohi(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar för KuU och AjU

ekonomist Mikko Martikkala
040 708 3932, mikko.martikkala(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar för FiU, EkU, sysselsättningspolitisk koordinering

sakkunnig i social- och hälsovårdspolitik Maria Mattila (t.o.m. 31.12)
050 400 4524, maria.mattila(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar ShU

jurist Dani Niskanen
041 544 4967, dani.niskanen(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar för GrU, LaU, HaV, ReU och UndU​

sakkunnig i EU- och utrikespolitik Henri Vanhanen
050 473 6855, henri.vanhanen(at)riksdagen.fi
uppföljningsansvar för UtU, FsU, StoU och NR

sakkunnig i naturresurs- och miljöpolitik​ Lyydia Ylönen
044 591 0812, lyydia.ylonen(at)riksdagen.fi

ledamotsassistent Jaakko Aromaa
09 432 4130, 050 476 9057, jaakko.aromaa(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Matias Marttinen)

ledamotsassistent Peppi Heinikainen
09 432 4068, 050 570 7006
(riksdagsledamot Ville Kaunisto)

ledamotsassistent Marika Helin
046 921 1276, marika.helin(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Saara-Sofia Sirén och och Kai Mykkänen)

ledamotsassistent Jarmo Keskevaari
09 432 4199, 050 574 0849, jarmo.keskevaari(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Kalle Jokinen)

ledamotsassistent Maria Koirikivi
09 432 4094, 050 574 2207, maria.koirikivi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Elina Valtonen och Jaana Pelkonen)

ledamotsassistent  Laura Kujala
09 432 4126, 050 571 6411, laura.kujala(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Janne Sankelo)

ledamotsassistent Nea Lehmussaari
09 432 4062, 050 577 2276, nea.lehmussaari(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jari Kinnunen)

ledamotsassistent Laura Pistemaa
09 432 4175, 040 056 7939, laura.pistemaa(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöter Mari-Leena Talvitie ja Kari Tolvanen)

​ledamotsassistent Pasi Sammallahti
09 432 4193, 050 574 1332, pasi.sammallahti(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Sinuhe Wallinheimo)                                      

​ledamotsassistent Sonja Tamminen
09 432 4025, 050 574 1700, sonja.tamminen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Sanni Grahn-Laasonen)

ledamotsassistent Tuomas Stöckel
09 432 4018, 050 574 2127, tuomas.stockel(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Heikki Autto)

ledamotsassistent Siiri Tuovila
09 432 4101, 050 574 0599, siiri.tuovila(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Sari Multala)

​​ledamotsassistent Alexis Vartiainen
09 432 4072, 050 469 8037, alexis.vartiainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Petteri Orpo) 

​Uppdaterad 7.12.2021