Samlingspartiets riksdagsgrupp

Samlingspartiets riksdagsgrupp


Samlingspartiet är ett allmänborgerligt parti. Anhängare av Samlingspartiet finns i alla delar av Finland och de är jämnt fördelade över olika yrkes- och åldersgrupper. Samlingspartiet driver inte någon enskild grupps intressen utan är som namnet säger ett allmänt parti som samlar olika intressen. I sin verksamhet lyfter partiet fram värderingar som uppmuntran, bildning, tolerans och omtanke.

I riksdagen har Samlingspartiet en mycket mångsidig grupp med bred erfarenhet från olika sektorer i samhället. Samlingspartiets riksdagsledamöter har som mål att utveckla det finländska samhället i sin helhet. De verkar för att Finland också i framtiden är ett land som det är bra att bo, leva och arbeta i - ett samhälle där man gemensamt tar hand om dem som inte klarar sig, men där man också ges möjlighet att klara sig själv.

Riksdagsgruppens ordförande är Kai Mykkänen, vice ordförande är Sari Sarkomaa, Jukka Kopra och Anna-Kaisa Ikonen.

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Mikko Kortelainen
050 301 8334, mikko.kortelainen(at)riksdagen.fi

sekreterare för internationella ärenden Matilda af Hällström
040 036 3132, matilda.afhallstrom(at)riksdagen.fi

miljöpolitisk sekreterare Tuomas Kuoppala
044 330 7316, tuomas.kuoppala(at)riksdagen.fi

ledningens sekreterare Marjukka Kuusela
09 432 3243, 040 580 8689, marjukka.kuusela(at)riksdagen.fi

kommunikationssekreterare Eelis Loikkanen
040 760 0099, eelis.loikkanen(at)riksdagen.fi

lagstiftningssekreterare Dani Niskanen
041 544 4967, dani.niskanen(at)riksdagen.fi

ekonomipolitisk sekreterare Sari Pellinen
040 731 1944, sari.pellinen(at)riksdagen.fi

ekonomipolitisk sekreterare Sakari Rokkanen,
040 762 5340, sakari.rokkanen(at)riksdagen.fi

informationssekreterare Niilo Heinonen
044 030 0851, niilo.heinonen(at)riksdagen.fi

politisk sekreterare Santeri Lohi
044 259 8451, santeri.lohi(at)riksdagen.fi.

politisk sekretarer Maija Uusi-Oukari
045 638 9468, maija.uusi-oukari(at)riksdagen.fi

 

Uppdaterad 21.3.2020

 Riksdagsledamöter

 

 

 Mer information