Sannfinländarnas riksdagsgrupp

Sannfinländarnas samhällssyn utgår från att alla har rätt till ett människovärdigt liv. Varje medborgare är unik och värdefull. Ingen människa är född i onödan utan alla behövs. Vi har alla rätt att bo, få hälso- och sjukvård, ha arbete och känna oss trygga i vårt hemland. Det kan förefalla vara självklarheter, men kommer de att bestå också framöver?

Sannfinländarna är beredda att satsa på samarbete över partigränserna för att dessa viktiga mål ska kunna nås. Vi kan erbjuda ett alternativ till den kritiklösa inställningen till EU och är en självständig, nationellt sinnad motkraft. Vi har en kristlig social värdegrund och vågar därför ta tag i missförhållanden och debattera dem på ett begripligt språk.

Riksdagsgruppens ordförande är Ville Tavio, vice ordförande ärJani Mäkelä och Lulu Ranne​.

Gruppkansliets kontaktuppgifter

generalsekreterare Antti Valpas
09 432 3278, 050 574 1886, antti.valpas(at)riksdagen.fi

lagstiftningssekreterare Annika Hoffrén
050 302 8869, annika.hoffren(at)riksdagen.fi

social- och hälsopolitisk sakkunnig Nuutti Hyttinen
09 432 3277, 050 574 2646, nuutti.hyttinen(at)riksdagen.fi

ekonomiskpolitisk sakkunnig Juhani Huopainen
046 922 9566, juhani.huopainen(at)riksdagen.fi

riksdagssekreterare Iiro Silvander
09 432 3288, 050 574 0215, iiro.silvander(at)riksdagen.fi

kanslisekreterare Kai Sorto
09 432 3284, 050 320 0781, kai.sorto(at)riksdagen.fi

informatör Heikki Tamminen
09 432 3289, 050 574 1532, heikki.tamminen(at)riksdagen.fi

sekreterare för internationella ärenden Tuulia Tiihonen
09 432 3286, 050 326 2227, tuulia.tiihonen(at)riksdagen.fi
 

uppdaterad 10.9.2021