​​​​​​​

Svenska riksdagsgruppen

Svenska riksdagsgruppen består av riksdagsledamöterna från Svenska folkpartiet samt Ålands valkrets.

Gruppen bedriver en socialliberalt borgerlig politik, genom vilken vi vill erbjuda alla medborgare en trygg uppväxt, en god utbildning, ett givande arbetsliv samt en värdig ålderdom.

Vi jobbar för
att dina barn skall få gå i skolor och dagis på sitt modersmål;
att din mormor och morfar skall få kvalitativ hälsovård och äldrevård på sitt modersmål;

att alla människor ska ha ett arbete eller en studieplats;
att företagen skall få bättre möjligheter att anställa;

att du skall kunna tillbringa mer tid med dina barn utan att det hotar din arbetskarriär;
att du och din familj skall kunna leva och arbeta också på landsbygden och i skärgården;

att du skall kunna simma i Östersjön också om 20 år;
att Finland i högre grad börjar använda förnybar energi;

att du skall kunna känna dig hemma och trygg i Finland oberoende av ras, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning;

att Finland bär sitt internationella ansvar i biståndsarbete och krishantering och genom att kämpa för ökad öppenhet i de internationella organisationerna.

Riksdagsgruppens ordförande är Anders Adlercreutz, vice ordförande är Mats Löfström och Sandra Bergqvist. 

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Hanna Seppä
040 730 3562, hanna.seppa(at)riksdagen.fi

riksdagssekreterare Christel Liljeström
09 432 3252, christel.liljestrom(at)riksdagen.fi

lagstiftningssekreterare Jade Malmi 
045 151 0108, jade.malm(at)riksdagen.fi​


Uppdaterad 22.2.2022