Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Blå riksdagsgruppen

Blå riksdagsgruppen

Riksdagsledamöternas och riksdagsgruppernas uppgifter uppdateras efter att valresultatet har fastställts. Justitieministeriet fastställer riksdagsvalets slutliga resultat 17.4.2019.

Riksdagsgruppen grundades den 13 juni 2017.Varför blev den här riksdagsgruppen grundad? Vi fortsätter att arbeta i regeringen för de mål som vi tillsammans kom överens om år 2015.

Vi är rörelsen för medelinkomsttagarnas skatteuppror. En bred skattebas och en måttlig skattesats leder till att välfärden sprids så jämnt som möjligt. I praktiken finansierar medelinkomsttagarna vår välfärdsstat. Omställningarna på arbetsmarknaden kräver reformer också i skattesystemet. Småföretagare och egenföretagare är förtjänta av en riktig chans till framgång. Skattesystemets kryphål måste pluggas igen för att förhindra att våra gemensamma tillgångar driver bort till skatteparadis. Vår enda intressegrupp är det finska folket. Vi jobbar för det finska kunnandet, fosterlandet och kulturen.  

Säkerheten är en grundläggande rättighet. Den allmänna värnplikten tillsammans med hela landets försvar  är vår säkerhets grundvalar. Gemensamma hot måste åtgärdas innan de blir stora. En av Finlands starka sidor är den stora tilliten till säkerhetsmyndigheterna. Låt oss upprätthålla den tilliten.

Att motarbeta utslagning är den mest effektiva säkerhetspolitiken. Vi vill se till att den sociala tryggheten är tidsenlig och att den alltid tar hänsyn särskilt till de som är mest utsatta i samhället. Mobbning och uteslutning kräver omedelbart ingripande på arbetsplatser, i skolor och var det än sker. Mobbningen kan även tacklas med lagstiftning.

Vi är en del av det internationella samfundet. Vi uppskattar samarbetet och vill ha fungerande relationer till Europa, Norden och våra grannländer. Vi tycker att EU bör vara ett samarbetsförbund för självständiga stater, inte en förbundsstat. Vi kan inte stänga gränserna, men de ska säkras och bevakas. 

Vi riktar blicken mot framtiden. Vi är en modern samhällsreformerande rörelse. 

Riksdagsgruppens ordförande är Simon Elo och vice ordförande är Kari Kulmala, Ari Jalonen och Lea Mäkipää.

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Jouni Westling
09 432 3221, 050 358 4220, jouni.westling(at)riksdagen.fi

utbildningspolitisk sakkunnig Maria Aalto
09 432 3292, 050 574 0217, maria.aalto(at)riksdagen.fi

sakkunnig, internationella ärenden Maija Karjalainen
09 432 3295, 050 463 5942, maija.karjalainen(at)riksdagen.fi

miljö- och naturpolitisk sakkunnig Reetta Sorsa
09 432 3293, 050 467 0028, reetta.sorsa(at)riksdagen.fi

ekonomi- och sysselsättningspolitisk sakkunnig Olli Salmensuu
09 432 3298, 050 3402616, olli.salmensuu(at)riksdagen.fi

social- och hälsovårdspolitisk sakkunnig Mira Hirvonen
09 432 3294, 046 920 1736, mira.hirvonen(at)riksdagen.fi

inrikes- och rättspolitisk sakkunnig Marja Nousiainen
09 432 4102, 050 574 0744, marja.nousiainen(at)riksdagen.fi

kanslisekreterare Päivi Ojala
09 432 3291, 050 574 2515, paivi.ojala(at)riksdagen.fi

informatör Meri Leppänen
09 432 3297, 050 574 2139, meri.leppanen(at)riksdagen.fi

gruppassistent Tiina Ahva
09 432 4018, 050 4104996, tiina.ahva(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Simon Elo, Jussi Niinistö och Sampo Terho)

gruppassistent Toni Eronen
09 432 4050, 046 923 0753, toni.eronen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Ari Jalonen och Pentti Oinonen)

gruppassistent Krista Järveläinen
09 432 4096, 050 574 1464, krista.jarvelainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Anne Louhelainen, Pirkko Mattila och Vesa-Matti Saarakkala)

gruppassistent Alfred Leppänen
09 432 4092, 044 507 7014, alfred.leppanen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Tiina Elovaara, Maria Lohela och Timo Soini )

gruppassistent Aki Mikkola
09 432 4128, 050 574 0371, aki.mikkola(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Jari Lindström, Martti Mölsä och Matti Torvinen)

gruppassistent Markku Tomperi
09 432 4075, 050 574 2470, markku.tomperi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Reijo Hongisto, Kimmo Kivelä och Lea Mäkipää)

gruppassistent Suvi Viinala 
09 432 4070, 050 386 0965, suvi.viinala(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Kari Kulmala)


Uppdaterad 15.10.2018

 Riksdagsledamöter