​​​

Socialdemokratiska riksdagsgruppen 

Socialdemokratiska riksdagsgruppens mål är att representera medborgarna så att principerna för friheten, jämlikheten och rättvisan förverkligas i rikspolitiken. Samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter är medlemmar i minst ett, och majoriteten i två utskott.

År 2007 fyllde den socialdemokratiska riksdagsgruppen hundra år. Under sin historia har socialdemokraterna i hög grad medverkat till framväxten av det finländska välfärdssamhället. I riksdagen har detta bl.a. inneburit lagar som gäller hälsovård, barnbidrag, folkpensioner, jämlikhet, utbildning och anställningsvillkor.

Vår gemensamma välfärd måste tryggas också i framtiden när världen och vår omgivning förändras. I det arbetet kan socialdemokraterna stödja sig på sin gedigna erfarenhet av det finländska samhället och sitt globala synsätt. Socialdemokratin har allt sedan sin uppkomst varit en genuint internationell rörelse. Arbetarna och de vänsterinriktade människorna har gemensamma mål världen över.

Riksdagsgruppens ordförande är Antti Lindtman, vice ordförande är Kristiina Salonen och Ilmari Nurminen..

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Kari Anttila
040 583 9862, kari.anttila(at)riksdagen.fi

pressrelationer, Jarmo Aaltonen
09 432 3212, 040 5554794, jarmo.aaltonen(at)riksdagen.fi

utbildningspolitisk sakkunnig Jarmo Ailio
09 432 4044, 050 574 0119, jarmo.ailio(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Marko Asell)

informatör Noora Eilola
09 432 4111, 050 302 8568, noora.eilola(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamotI lmari Nurminen)

politisk assistent Tommi Heino
09 432 4124, 050 574 1491, tommi.heino(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Seppo Eskelinen och Merja Mäkisalo-Ropponen)

informatör Miina-Anniina Heiskanen
050 352 8283, miina-anniina.heiskanen(at)riksdagen.fi
(riksdagledamöterna Johanna Ojala-Niemelä)

informatör Maarit Hirvensalo
040 587 1755, maarit.hirvensalo(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Antti Lindtman)

sakkunnig i EU- och internationella frågor Tiina Hirvisaari
050 574 2087, tiina.hirvisaari(at)riksdagen.fi

politisk assistent Sara Holappa
09 432 4099, 050 431 6932, sara.holappa(at)riksdagen.fi
(rikdagsledamöterna Sanna Marin och Matias Mäkynen)

politisk assistent Anniina Horto
09 432 4125, 050 303 7396, anniina horto(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Riitta Mäkinen och Sirpa Paatero)

politisk assistent Meerit Jallow
050 574 2473, meerit.jallow(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Paula Werning)

politisk assistent Sofia Julin
09 4321, sofia.julin(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Aki Linden och Antti Rinne)

politisk sakkunnig Viljami Kammonen
09 432 4089, 050 574 0461, viljami.kammonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Antti Lindtman)

ekonomiskpolitisk sakkunnig Jutta Kaskimäki
09 432 3213, 050 477 9599, jutta.kaskimaki(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöter Johannes Koskinen)

nationalekonomi Elias Kiljunen
09 432 3215, 050 449 4925, elias.kiljunen(at)riksdagen.fi

arbetskraftspolitisk sakkunnig Pertti Knuuttila
09 432 3219, 050 574 0650, pertti.knuuttila(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Raimo Piirainen)

kommun- och förvaltningspolitisk sakkunnig Antti Kotti
09 432 4154, 0400 443 636, antti.kotti(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Katja Taimela)

politisk assistent Sanna Laakso
09 432 4010, 050 478 4832, sanna.laakso(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Piritta Rantanen och Heidi Viljanen)

ledningens assistent Mia Laine
09 432 3209, 050 562 8643, mia.laine(at)riksdagen.fi

riksdagsgruppens jurist Rami Lindström
09 432 3216, 050 337 0681, rami.lindstrom(at)riksdagen.fi

politisk assistent Riitta Lyytikäinen
09 432 4038, 050 574 0134, riitta.lyytikainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jukka Gustafsson)

politisk assistent Petteri Matteinen
09 432 4024, 050 568 9360, petteri.matteinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Eeva-Johanna Eloranta och Ville Skinnari)

politisk assistent Marjukka Mattila
046 921 5200, marjukka.mattila(at) riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Eveliina Heinäluoma ja Anneli Kiljunen)

politisk assistent Mika Hujanen
046 9231858​, mika.hujanen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hussein al-Taee)

politisk assistent Sofia Nevalainen
09 432 4152, 050 512 7720, sofia.nevalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Niina Malm och Kristiina Salonen)

politisk assistent Petteri Nurmi
09 432 4192, 050 339 4365, petteri.nurmi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Krista Kiuru och Tuula Väätäinen)

ledningens assistent Sanna Pajamäki
09 432 3218, 050 560 6407, sanna.pajamaki(at)riksdagen.fi

miljö- och näringspolitisk sakkunnig Tiina Pehkonen
050 574 1289, tiina.pehkonen(at)riksdagen.fi

politisk assistent Emil Pellonpää
09 432 4066, 050 574 0970, emil.pellonpaa(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Tytti Tuppurainen och Mika Kari)

politisk assistent Merja Pulliainen
09 432 4168, 050 306 1120, merja.pulliainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Kimmo Kiljunen)

politisk assistent Oili Ruokokoski-Jauhiainen
09 432 3222, 050 470 5318, oili.ruokokoski-jauhiainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Maria Guzenina och Timo Harakka)

ledningens assistent Elisa Selinummi
09 432 3210, 050 471 4847, elisa.selinummi(at)riksdagen.fi

kompetensutvecklare Ayla Shakir
09 432 4112, 050 574 1610, ayla.shakir(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Tarja Filatov och Erkki Tuomioja)

politisk assistent Jacob Storbjörk
09 432 4029, 050 300 9371, jacob.storbjork(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Johan Kvarnström)

politisk assistent Ritva Suomalainen
09 432 4039, 050 574 2537, ritva.suomalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Pia Viitanen)

politisk assistent Maria Svento
09 432 4019, 050 406 0633, maria.svento(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Kim Berg och Tuula Haatainen)

politisk assistent Anniina Tella
050 353 4460, anniina.tella(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Suna Kymäläinen)

service- och administrationschef Leila Vasama
09 432 3214, 050 574 1212, leila.vasama(at)riksdagen.fi

socialpolitisk sakkunnig Outi Vilen
050 574 1953, outi.vilen(at)riksdagen.fi


Uppdaterad 15.9.2020