Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Socialdemokratiska riksdagsgruppen 

Socialdemokratiska riksdagsgruppens mål är att representera medborgarna så att principerna för friheten, jämlikheten och rättvisan förverkligas i rikspolitiken. Samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter är medlemmar i minst ett, och majoriteten i två utskott.

År 2007 fyllde den socialdemokratiska riksdagsgruppen hundra år. Under sin historia har socialdemokraterna i hög grad medverkat till framväxten av det finländska välfärdssamhället. I riksdagen har detta bl.a. inneburit lagar som gäller hälsovård, barnbidrag, folkpensioner, jämlikhet, utbildning och anställningsvillkor.

Vår gemensamma välfärd måste tryggas också i framtiden när världen och vår omgivning förändras. I det arbetet kan socialdemokraterna stödja sig på sin gedigna erfarenhet av det finländska samhället och sitt globala synsätt. Socialdemokratin har allt sedan sin uppkomst varit en genuint internationell rörelse. Arbetarna och de vänsterinriktade människorna har gemensamma mål världen över.

Riksdagsgruppens ordförande är Antti Lindtman, vice ordförande är Johanna Ojala-Niemelä och Suna Kymäläinen.

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Kari Anttila
040 583 9862, kari.anttila(at)riksdagen.fi

jurist Valtteri Aaltonen
09 432 3212, 050 442 4223, valtteri.aaltonen(at)riksdagen.fi

ekonomist Tapio Hellsten
050 525 2671, tapio.hellsten(at) riksdagen.fi

kommunikationschef Ismo Kainulainen
050 517 3594, ismo.kainulainen(at)iksdagen.fi

kommunikationsansvarig Dimitri Qvintus
09 432 3267, 050 574 0956, dimitri.qvintus(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Antti Rinne)

ekonomist Joonas Rahkola
040 539 0550, joonas.rahkola(at)riksdagen.fi

service- och administrationschef Leila Vasama
050 574 1212, leila.vasama(at)riksdagen.fi

socialpolitisk sakkunnig Outi Vilen
050 574 1953, outi.vilen(at)riksdagen.fi

kompetensutvecklare Ayla Shakir
09 432 4112, 050 574 1610, ayla.shakir(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Tarja Filatov och Erkki Tuomioja)

ledningens assistent Pirjo Gerdt
050 574 0279, pirjo.gerdt(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Merja Mäkisalo-Ropponen)

ledningens assistent Mia Laine
050 464 0126, mia.laine(at) riksdagen.fi

ledningens assistent Maria Svento
09 432 2202, 046 923 3966, maria.svento(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Johanna Ojala-Niemelä)

informationskoordinator Emilia Tervonen
09 432 3213, 050 552 0676, emilia.tervonen(at)riksdagen.fi

kommunikationskoordinator Maarit Hirvensalo
040 587 1755, maarit.hirvensalo(at)riksdagen.fi

utbildningspolitisk sakkunnig Jarmo Ailio
09 432 4024, 050 574 0119, jarmo.ailio(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta)

sakkunnig, internationella- och försvarsfrågor Kirsi Airio
09 432 4125, 050 5741 729, kirsi.airio(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Susanna Huovinen)

skattepolitisk sakkunnig Lauri Finér
041 501 2317, lauri.finer(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Timo Harakka)

trafik- och kommunikationspolitisk sakkunnig Ilkka Hamunen
09 432 4057, 050 574 1742, ilkka.hamunen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Ilkka Kantola och Harry Wallin)

politisk assisten Tommi Heino
09 432 4118, 050 574 1491, tommi.heino(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Riitta Myller)

EU-sakkunnig Tiina Hirvisaari
09 432 4186, 050 574 2087, tiina.hirvisaari(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Tytti Tuppurainen)

politisk assistent Meerit Jallow
09 432 4179, 050 574 2473, meerit.jallow(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Maria Tolppanen)

politisk assistent Veronica Kalhori
09 432 4137, 050 574 1251, veronica.kalhori(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Maria Guzenina och Maarit Feldt-Ranta)

politisk sakkunnig Viljami Kammonen
09 432 4089, 050 574 0461, viljami.kammonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Antti Lindtman)

politisk assistent Anette Karlsson
09 432 4103, 050 574 0677, anette.karlsson(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Ville Skinnari)

arbetskraftspolitisk sakkunnig Pertti Knuuttila
09 432 4085, 050 574 0650, pertti.knuuttila(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Suna Kymäläinen)

politisk assistent Mari-Elina Koivusalo
09 432 4081, 050 461 4644, mari-elina.koivusalo(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Sanna Marin och Sirpa Paatero)

politisk assitent Heli K. Koskinen
09 432 4066, 050 574 1262, heli.k.koskinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Lauri Ihalainen och Pilvi Torsti)

kommun- och förvaltningspolitisk sakkunnig Antti Kotti
09 432 4154, 0400 443 636, antti.kotti(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Katja Taimela)

politisk assistent Elli Luukkainen
09 432 4111, 050 911 4912, elli.luukkainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Ilmari Nurminen)

politisk assistent Riitta Lyytikäinen
09 432 4038, 050 574 0134, riitta.lyytikainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jukka Gustafsson)

politisk assistent Sofia Nevalainen
09 432 4152, sofia.nevalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Kristiina Salonen och Jutta Urpilainen)

politisk assistent Petteri Nurmi
09 432 4192, 050 339 4365, petteri.nurmi(at) riksdagen.fi
(riksdagsledamot Krista Kiuru)

politisk assistent Eemeli Peltonen
09 432 4146, 050 574 0970, eemeli.peltonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Mika Kari och Joona Räsänen )

politisk assistent Merja Pulliainen
09 432 4168, 050 306 1120, merja.pulliainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Satu Taavitsainen)

politisk assistent Matti Sadeniemi
040 586 7234, matti.sadeniemi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Eero Heinäluoma)

politisk assistent Ritva Suomalainen
09 432 4039, 050 574 2537, ritva.suomalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Pia Viitanen)

socialpolitisk sakkunnig Sampo Varjonen
09 432 4026, 050 455 7122, sampo.varjonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Tuula Haatainen och Anneli Kiljunen)

högskolepraktikant Sebastian Adolfsson
09 4321, sebastian.adolfsson(at)riksdagen.fi

 

Uppdaterad 27.9.2018

 Riksdagsledamöter

 

 

Eeva-Johanna Elorantahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaEgentliga Finlands valkrets
Maarit Feldt-Rantahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/931.aspxMaarit Feldt-RantaNylands valkrets
Tarja Filatovhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/451.aspxTarja FilatovTavastlands valkrets
Jukka Gustafssonhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/116.aspxJukka GustafssonBirkalands valkrets
Maria Guzeninahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/926.aspxMaria GuzeninaNylands valkrets
Tuula Haatainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/538.aspxTuula HaatainenHelsingfors valkrets
Timo Harakkahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1326.aspxTimo HarakkaNylands valkrets
Eero Heinäluomahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/768.aspxEero HeinäluomaHelsingfors valkrets
Lauri Ihalainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1121.aspxLauri IhalainenMellersta Finlands valkrets
Ilkka Kantolahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/954.aspxIlkka KantolaEgentliga Finlands valkrets
Mika Karihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1133.aspxMika KariTavastlands valkrets
Anneli Kiljunenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/791.aspxAnneli KiljunenSydöstra Finlands valkrets
Krista Kiuruhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/960.aspxKrista KiuruSatakunta valkrets
Suna Kymäläinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1144.aspxSuna KymäläinenSydöstra Finlands valkrets
Antti Lindtmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1147.aspxAntti LindtmanNylands valkrets
Sanna Marinhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1297.aspxSanna MarinBirkalands valkrets
Riitta Myllerhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/203.aspxRiitta MyllerSavolax-Karelens valkrets
Riitta Mäkinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1380.aspxRiitta MäkinenMellersta Finlands valkrets
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSavolax-Karelens valkrets
Ilmari Nurminenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1302.aspxIlmari NurminenBirkalands valkrets
Johanna Ojala-Niemelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläLapplands valkrets
Sirpa Paaterohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/887.aspxSirpa PaateroSydöstra Finlands valkrets
Antti Rinnehttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1274.aspxAntti RinneNylands valkrets
Joona Räsänenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1311.aspxJoona RäsänenNylands valkrets
Kristiina Salonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1102.aspxKristiina SalonenSatakunta valkrets
Ville Skinnarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1316.aspxVille SkinnariTavastlands valkrets
Satu Taavitsainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1319.aspxSatu TaavitsainenSydöstra Finlands valkrets
Katja Taimelahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/952.aspxKatja TaimelaEgentliga Finlands valkrets
Maria Tolppanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1116.aspxMaria TolppanenVasa valkrets
Pilvi Torstihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1378.aspxPilvi TorstiHelsingfors valkrets
Erkki Tuomiojahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/357.aspxErkki TuomiojaHelsingfors valkrets
Tytti Tuppurainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1126.aspxTytti TuppurainenUleåborgs valkrets
Jutta Urpilainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/808.aspxJutta UrpilainenVasa valkrets
Pia Viitanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/511.aspxPia ViitanenBirkalands valkrets
Harry Wallinhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/609.aspxHarry WallinVasa valkrets

 Mer information