Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Socialdemokratiska riksdagsgruppen 

Socialdemokratiska riksdagsgruppens mål är att representera medborgarna så att principerna för friheten, jämlikheten och rättvisan förverkligas i rikspolitiken. Samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter är medlemmar i minst ett, och majoriteten i två utskott.

År 2007 fyllde den socialdemokratiska riksdagsgruppen hundra år. Under sin historia har socialdemokraterna i hög grad medverkat till framväxten av det finländska välfärdssamhället. I riksdagen har detta bl.a. inneburit lagar som gäller hälsovård, barnbidrag, folkpensioner, jämlikhet, utbildning och anställningsvillkor.

Vår gemensamma välfärd måste tryggas också i framtiden när världen och vår omgivning förändras. I det arbetet kan socialdemokraterna stödja sig på sin gedigna erfarenhet av det finländska samhället och sitt globala synsätt. Socialdemokratin har allt sedan sin uppkomst varit en genuint internationell rörelse. Arbetarna och de vänsterinriktade människorna har gemensamma mål världen över.

Riksdagsgruppens ordförande är Antti Lindtman, vice ordförande är Kristiina Salonen och Ilmari Nurminen..

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Kari Anttila
040 583 9862, kari.anttila(at)riksdagen.fi

service- och administrationschef Leila Vasama
050 574 1212, leila.vasama(at)riksdagen.fi

socialpolitisk sakkunnig Outi Vilen
050 574 1953, outi.vilen(at)riksdagen.fi

kompetensutvecklare Ayla Shakir
09 432 4112, 050 574 1610, ayla.shakir(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Tarja Filatov och Erkki Tuomioja)

informatör Maarit Hirvensalo
040 587 1755, maarit.hirvensalo(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Antti Lindman)

rådgivare Raimo Luoma
050 5238306, raimo.luoma(at)riksdagen.fi

ledningens sekreterare Maria Svento
09 432 2202, 046 923 3966, maria.svento(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Johannes Koskinen)

utbildningspolitisk sakkunnig Jarmo Ailio
09 432 4024, 050 574 0119, jarmo.ailio(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Marko Asell)

politisk assistent Tommi Heino
09 432 4118, 050 574 1491, tommi.heino(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Seppo Eskelinen och Merja Mäkisalo-Ropponen)

EU-sakkunnigTiina Hirvisaari
09 432 4186, 050 574 2087, tiina.hirvisaari(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Tytti Tuppurainen)

politisk assistent Meerit Jallow
09 432 4179, 050 574 2473, meerit.jallow(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Johanna Ojala-Niemelä och Paula Werning)

koordinator Veronica Kalhori
09 432 4137, 050 574 1251, veronica.kalhori(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Kim Berg och Tuula Haatainen)

politisk assistent Viljami Kammonen
09 432 4089, 050 574 0461, viljami.kammonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Antti Lindtman)

politisk assistent Anette Karlsson
09 432 4103, 050 574 0677, anette.karlsson(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Eeva-Johanna Eloranta och Ville Skinnari)

politisk assistent Pertti Knuuttila
09 432 3219, 050 574 0650, pertti.knuuttila(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Raimo Piirainen och Piritta Rantanen)

kommun- och förvaltningspolitisk sakkunnig Antti Kotti
09 432 4154, 0400 443 636, antti.kotti(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Katja Taimela och Heidi Viljanen)

politisk assistent Riitta Lyytikäinen
09 432 4038, 050 574 0134, riitta.lyytikainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jukka Gustafsson)

politisk assistent Marjukka Mattila
046 921 5200, marjukka.mattila(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Eveliina Heinäluoma, Anneli Kiljunen och Ilmari Nurminen)

politisk assistent Emmi Mäkelä
09 432 4085, 050 467 7412, emmi.makela(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Suna Kymälälinen och Sanna Marin)

politisk assistent Sofia Nevalainen
09 432 4152, 050 512 7720, sofia.nevalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Niina Malm, Riitta Mäkinen och Kristiina Salonen)

politisk assistent Petteri Nurmi
09 432 4192, 050 339 4365, petteri.nurmi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Krista Kiuru och Tuula Väätäinen)

miljö- och näringspolitisk sakkunnig Tiina Pehkonen
050 574 1289, tiina.pehkonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Johan Kvarnström)

politisk assistent Eemeli Peltonen
09 432 4066, 050 574 0970, eemeli.peltonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Mika Kari och Aki Lindén)

politisk assistent Merja Pulliainen
09 432 4168, 050 306 1120, merja.pulliainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Kimmo Kiljunen)

politisk assistent Oili Ruokokoski-Jauhiainen
432 3222, 050 470 5318, oili.ruokokoski-jauhiainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Maria Guzenina, Timo Harakka ja Sirpa Paatero

politisk assistent Matti Sadeniemi
040 586 7234, matti.sadeniemi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Hussein al-Taee)

politisk assistent Ritva Suomalainen
09 432 4039, 050 574 2537, ritva.suomalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Pia Viitanen)

politisk assistent Essi Virtanen
050 911 0283, essi.virtanen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jutta Urpilainen)


Uppdaterad 9.7.2019

 Riksdagsledamöter

 

 

 Mer information