Vänsterförbundets riksdagsgrupp ​

Vänsterförbundets riksdagsgrupp har som mål ett Finland som behandlar alla medborgare rättvist. Vi vill ha ett Finland som främjar social rättvisa också internationellt och som effektivt bekämpar klimatförändringen.

Varje människa har rätt till en adekvat inkomst och ett tryggt liv. För det behövs välfungerande service, en tillräcklig grundtrygghet och lönejämlikhet. Med skatteintäkter finansierar vi våra gemensamma utgifter. Det är förnuftigt att använda pengar till exempel till att anställa sjukskötare och skolgångsbiträden. Det är förnuftigt att alla får så mycket lön för sitt arbete att de klarar sig på den. Det är förnuftigt att minska på löneskillnaderna.

Staten ger stöd till arbetsgivare som betalar låga löner till sina anställda. Låglönestödet borde riktas till läroavtalsutbildning, verkstadsverksamhet för unga och byggnadsprojekt med sysselsättande effekt.

Allt fler frågor är av den arten att de inte kan ändras uteslutande med beslut som fattas i Finland. Vi stöder ett Europa som tar tag i medborgarnas vardagsproblem. Finland måste vara aktivt och motverka dumpning av skatter, anställningsvillkor och miljöregler. Vi stöder ett Europa som är tolerant och som respekterar sina olika kulturer.

Klimatförändringen medför stora omställningar i människans livsmiljö. Därför är vi för åtgärder som begränsar växthusutsläppen. Vi vill också ha spelregler i världshandeln som skyddar både människor och natur. Det går att avveckla fattigdomen i världen - det hänger på politiska beslut.

Riksdagsgruppens ordförande är Jussi Saramo, vice ordförande är Pia Lohikoski och Katja Hänninen.

Länk till partiets hemsidor​

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Laura Koskinen
050 462 6604, 09 432 4148, laura.koskinen(at)riksdagen​.fi

förvaltningssekreterare Pilvi Uuttu
050 433 4319, 09 432 3259, pilvi.uuttu(at)riksdagen.fi

​kommunikationschef​ Perttu Iso-Markku
050 322 6554, 09 432 3234, perttu.iso-markku(at)riksdagen.fi​

​kommunikationsplanerare Iiro Arola
050 564 3570, 09 432 3231, iiro.arola(at)riksdagen.fi​

​politisk sakkunnig Johanna Kelhu
050 502 4268, 09 432 4007, johanna.kelhu(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Laura Kolehmainen
050 478 4047, 09 432 3237, laura.kolehmainen(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Pauli Huotari
050 473 4857, 09 432 3236, pauli-huotari(at)riksdagen.fi

gruppassistent Vilma Faal​
050 306 9506, 09 432 4187,vilma.faal(at)eduskunta.fi
(riksdagsledamöterna Veronika Honkasalo och Jussi Saramo)​​

gruppassistent Taneli Hämäläinen
050 574 1357, 09 432 4043, taneli.hamalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Anna Kontula och Markus Mustajärvi)​

gruppassistent Aleksi Karppinen
09 432 4140, 050 453 4043, aleksi.karppinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Jari Myllykoski och Aino-Kaisa Pekonen)​

gruppassistent Riikka Korpinurmi
050 300 7248, 09 432 4153, riikka.korpinurmi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Katja Hänninen och Matti Semi)

gruppassistent Justus Mollberg
09 4324070​, 050 595 5059, justus.mollberg(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Li Andersson och Juho Kautto)​

gruppassistent Saana Simonen 
09 432 3232, 050 323 8812​, saana.simonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Merja Kyllönen och Johannes Yrttiaho)

gruppassistent Maija Toiskallio
09 432 400, 050 465 1014, maija.toiskallio​​(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Mai Kivelä och Hanna Sarkkinen)

gruppassistent Johanna Virtanen
09 432 3233, 050 430 1610, johanna.virtanen(at)riksdagen.fi​
(riksdagsledamöterna Pia Lohikoski och Suldaan Said Ahmed)

generalsekreterare för nordiska vänstergrupperna Mia Haglund
050 563 7758, mia.haglund(at)riksdagen.fi

Uppdaterad 24.1.2023​​​​​​​​​