Vänsterförbundets riksdagsgrupp

​​​

Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Vänsterförbundets riksdagsgrupp har som mål ett Finland som behandlar alla medborgare rättvist. Vi vill ha ett Finland som främjar social rättvisa också internationellt och som effektivt bekämpar klimatförändringen.

Varje människa har rätt till en adekvat inkomst och ett tryggt liv. För det behövs välfungerande service, en tillräcklig grundtrygghet och lönejämlikhet. Med skatteintäkter finansierar vi våra gemensamma utgifter. Det är förnuftigt att använda pengar till exempel till att anställa sjukskötare och skolgångsbiträden. Det är förnuftigt att alla får så mycket lön för sitt arbete att de klarar sig på den. Det är förnuftigt att minska på löneskillnaderna.

Staten ger stöd till arbetsgivare som betalar låga löner till sina anställda. Låglönestödet borde riktas till läroavtalsutbildning, verkstadsverksamhet för unga och byggnadsprojekt med sysselsättande effekt.

Allt fler frågor är av den arten att de inte kan ändras uteslutande med beslut som fattas i Finland. Vi stöder ett Europa som tar tag i medborgarnas vardagsproblem. Finland måste vara aktivt och motverka dumpning av skatter, anställningsvillkor och miljöregler. Vi stöder ett Europa som är tolerant och som respekterar sina olika kulturer.

Klimatförändringen medför stora omställningar i människans livsmiljö. Därför är vi för åtgärder som begränsar växthusutsläppen. Vi vill också ha spelregler i världshandeln som skyddar både människor och natur. Det går att avveckla fattigdomen i världen - det hänger på politiska beslut.

Riksdagsgruppens ordförande är Paavo Arhinmäki, vice ordförande Juho Kautto och Matti Semi. 

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Laura Koskinen
050 462 6604, 09 432 4148, laura.koskinen(at)riksdagen.fi

förvaltningssekreterare Pilvi Uuttu
09 432 3259, pilvi.uuttu(at)riksdagen.fi

informatör Perttu Iso-Markku
050 322 6554, 09 432 3234, perttu.iso-markku(at)riksdagen.fi

kommunikationsplanerare Iiro Arola
09 432 3231, 050 564 3570, iiro.arola(at)riksdagen.fi

lagstiftningssekreterare Mikko Aarnio
050 359 7170, 09 432 3235, mikko.aarnio(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Johannes Hautaviita
09 432 4007, 050 502 4268, johannes.hautaviita(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Li Andersson)

politisk sakkunnig Antti Seppälä
09 432 3237, 050 478 4047, antti.seppala(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Lotta Staffans
09 432 3236, 050 478 4440, lotta.staffans(at)riksdagen.fi

gruppassistent Laura Asikainen
09 432 4001, 050 465 1014, laura.asikainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Paavo Arhinmäki, Merja Kyllönen och Johannes Yrttiaho)

gruppassistent Taneli Hämäläinen
050 574 1357, 09 432 4043, taneli.hamalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Anna Kontula och Markus Mustajärvi)

gruppassistent Varpu Jutila
09 432 4037, 050 400 5141, varpu.jutila(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Veronika Honkasalo och Jussi Saramo)

gruppassistent Susanna Kaartinen
09 432 4097, 050 435 4853, susanna.kaartinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Pia Lohikoski och Hanna Sarkkinen)

gruppassistent Riikka Korpinurmi
09 432 4153, 050 300 7248, riikka.korpinurmi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Katja Hänninen och Matti Semi)

gruppassistent Anna Lemström
09 432 4096, 050 472 6356, anna.lemstrom(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Juho Kautto och Mai Kivelä)

gruppassistent Lauri Siren
09 432 4140, 050 531 5919, lauri.siren(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Jari Myllykoski och Aino-Kaisa Pekonen)

generalsekreterare för nordiska vänstergrupperna Mia Haglund
050 563 7758, mia.haglund(at)riksdagen.fi

Uppdaterad 5.5.2020​​​​​​

 Riksdagsledamöter

 

 

Li Anderssonhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1310.aspxLi AnderssonEgentliga Finlands valkrets
Paavo Arhinmäkihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/917.aspxPaavo ArhinmäkiHelsingfors valkrets
Veronika Honkasalohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1383.aspxVeronika HonkasaloHelsingfors valkrets
Katja Hänninenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1276.aspxKatja HänninenUleåborgs valkrets
Juho Kauttohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1444.aspxJuho KauttoMellersta Finlands valkrets
Mai Kivelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1384.aspxMai KiveläHelsingfors valkrets
Anna Kontulahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1155.aspxAnna KontulaBirkalands valkrets
Merja Kyllönenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/963.aspxMerja KyllönenUleåborgs valkrets
Pia Lohikoskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1399.aspxPia LohikoskiNylands valkrets
Markus Mustajärvihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/802.aspxMarkus MustajärviLapplands valkrets
Jari Myllykoskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1154.aspxJari MyllykoskiSatakunta valkrets
Aino-Kaisa Pekonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1097.aspxAino-Kaisa PekonenTavastlands valkrets
Jussi Saramohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1400.aspxJussi SaramoNylands valkrets
Hanna Sarkkinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1312.aspxHanna SarkkinenUleåborgs valkrets
Matti Semihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1315.aspxMatti SemiSavolax-Karelens valkrets
Johannes Yrttiahohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1407.aspxJohannes YrttiahoEgentliga Finlands valkrets

 Mer information