​​​

Vänsterförbundets riksdagsgrupp ​

Vänsterförbundets riksdagsgrupp har som mål ett Finland som behandlar alla medborgare rättvist. Vi vill ha ett Finland som främjar social rättvisa också internationellt och som effektivt bekämpar klimatförändringen.

Varje människa har rätt till en adekvat inkomst och ett tryggt liv. För det behövs välfungerande service, en tillräcklig grundtrygghet och lönejämlikhet. Med skatteintäkter finansierar vi våra gemensamma utgifter. Det är förnuftigt att använda pengar till exempel till att anställa sjukskötare och skolgångsbiträden. Det är förnuftigt att alla får så mycket lön för sitt arbete att de klarar sig på den. Det är förnuftigt att minska på löneskillnaderna.

Staten ger stöd till arbetsgivare som betalar låga löner till sina anställda. Låglönestödet borde riktas till läroavtalsutbildning, verkstadsverksamhet för unga och byggnadsprojekt med sysselsättande effekt.

Allt fler frågor är av den arten att de inte kan ändras uteslutande med beslut som fattas i Finland. Vi stöder ett Europa som tar tag i medborgarnas vardagsproblem. Finland måste vara aktivt och motverka dumpning av skatter, anställningsvillkor och miljöregler. Vi stöder ett Europa som är tolerant och som respekterar sina olika kulturer.

Klimatförändringen medför stora omställningar i människans livsmiljö. Därför är vi för åtgärder som begränsar växthusutsläppen. Vi vill också ha spelregler i världshandeln som skyddar både människor och natur. Det går att avveckla fattigdomen i världen - det hänger på politiska beslut.

Riksdagsgruppens ordförande är Jussi Saramo, vice ordförande är Pia Lohikoski och Katja Hänninen.

Partiets webbplats​

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Laura Koskinen
050 462 6604, 09 432 4148, laura.koskinen(at)riksdagen.fi

förvaltningssekreterare Pilvi Uuttu
050 433 4319, 09 432 3259, pilvi.uuttu(at)riksdagen.fi

informatör Anni Granat
050 322 6554, 09 432 3234, anni.granat(at)riksdagen.fi

kommunikationsplanerare Iiro Arola
050 564 3570, 09 432 3231, iiro.arola(at)riksdagen.fi

lagstiftningssekreterare Mikko Aarnio
050 359 7170, 09 432 3235, mikko.aarnio(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Johanna Kelhu
050 502 4268, 09 432 4007, johanna.kelhu(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jussi Saramo)

politisk sakkunnig Laura Kolehmainen
050 478 4047, 09 432 3237, laura.kolehmainen(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Pauli Huotari
050 473 4857, 09 432 3236, pauli-huotari(at)riksdagen.fi

gruppassistent Annastiina Ali-Lekkala
050 416 5543, 09 432 4191, annastiina.ali-lekkala(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Veronika Honkasalo och Johannes Yrttiaho)

gruppassistent Laura Asikainen
050 465 1014, 09 432 4001, laura.asikainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Mai Kivelä och Merja Kyllönen)

gruppassistent Taneli Hämäläinen
050 574 1357, 09 432 4043, taneli.hamalainen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Anna Kontula och Markus Mustajärvi)

gruppassistent Varpu Jutila
050 400 5141, 09 432 4037, varpu.jutila(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Li Andersson och Juho Kautto)

gruppassistent Susanna Kaartinen
050 435 4853, 09 432 4097, susanna.kaartinen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Pia Lohikoski och Hanna Sarkkinen)

gruppassistent Riikka Korpinurmi
050 300 7248, 09 432 4153, riikka.korpinurmi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Katja Hänninen och Matti Semi)

gruppassistent Anna Lemström
050 472 6356, 09 432 4096, anna.lemstrom(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Suldaan Said Ahmed)

gruppassistent Lauri Siren
050 531 5919, 09 432 4140, lauri.siren(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Jari Myllykoski och Aino-Kaisa Pekonen)

generalsekreterare för nordiska vänstergrupperna Mia Haglund
050 563 7758, mia.haglund(at)riksdagen.fi

Uppdaterad 14.9.2021