Gröna riksdagsgruppen

De gröna finns till för att rädda miljön: vi vill värna om arternas mångfald, naturens skönhet, den rena luften och vattendragen. Vi vill rädda människorna: göra slut på fattigdom och elände, uppnå verklig jämlikhet och jämställdhet, ge alla frihet att vara sig själva. Vi tror att Finland kan bli bättre. De gröna vill skapa nytt arbete som förstärker framgång och tryggar medborgarnas liv i arbetslivets förändring.

För de gröna är det viktigt hur målen nås. Vi vill förnya politiken. Vi vill att deltagande blir lättare, vi vill ha ett rättvisare och öppnare politiskt system. Alla behövs med till att bygga en bättre framtid.

De gröna styrs av följande värden och principer:

  • Ansvar för miljön och framtiden. Människans verksamhet bör anpassas till miljöns bärförmåga. Välfärden bör grunda sig på en ekonomi som håller sig inom det rimligas gräns. Vi kan inte leva på bekostnad av framtida generationer.
  • Frihet för alla. Folk ska ha rätt att leva på det sätt de vill, så länge det inte begränsar andra människors rätt till samma sak, eller skadar djuren eller miljön. Frihet ökar lyckan och delaktigheten eftersom den förstärker förutsättningarna för att bestämma över sitt eget liv och delta i samhällsutvecklingen på olika sätt.
  • Omsorg om andra människor. All verksamhet bör basera sig på rättvisa såväl lokalt som globalt. Den offentliga makten bör värna om förutsättningarna för ett gott liv, för välfärd och jämställdhet. För de gröna är det inte bara målsättningarna som är viktiga, utan också hur de ska uppnås. Vi vill förnya politiken och göra den öppnare, mer deltagande och rättvis. Alla behövs för att bygga framtiden.

Gröna riksdagsgruppen iakttar inte så kallad gruppdisciplin. Därmed har de gröna riksdagsledamöterna rätt att lägga fram synpunkter som avviker från gruppens ståndpunkt och de får föra fram sina åsikter både offentligt och i riksdagsarbetet.

Riksdagsgruppens ordförande är Atte Harjanne och vice ordförande är Saara Hyrkkö och Jenni Pitko. 

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Henna Hakkarainen
09 432 3270, 040 594 1379, henna.hakkarainen(at)riksdagen.fi​

förvaltningschef Verna Finström
09 432 3605, 050 438 1997, verna.finstrom(at)riksdagen.fi​

​kommunikationschef Ville-Veikko Mastomäki
09 432 3606, 040 7641 684, ville-veikko.mastomaki(at)vihreat.fi

lagstiftningssekreterare Aino Pennanen
09 432 3601, 050 352 1545, aino.pennanen(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Timo Juurikkala
09 432 3271, timo.juurikkala(at)riksdagen.fi​

politisk sakkunnig Saila Lindroos
09 432 3602, 050 593 8388, saila.lindroos(at)riksdagen.fi​​

politisk sakkunnig Suvi Pulkkinen
09 432 3604, 050 562 4621, suvi.pulkkinen(at)riksdagen.fi​​​​

politisk sakkunnig Tero Suoniemi 
050 353 3652, tero.suoniemi(at)riksdagen.fi

politisk assistent Salla Aalto
050 400 8966, salla.aalto(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Noora Koponen)​​​

politisk assistent Annika Ahlqvist
09 432 4054, 050 466 7023, annika.ahlqvist(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Inka Hopsu)​

politisk assistent Irinja Bickert
09 432 4052​, 050 304 0771, irinja.bickert​(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Mari Holopainen)​

politisk assistent Hanna Hannus​
09 432 3607, 050 472 4007, hanna.hannus(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Saara Hyrkkö)

politisk assistent Janne Hirvasvuopio​
09 432 4061, 050 4686 987​  janne.hirvasvuopio(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Emma Kari)

ledamotsassistent Heikki Härkönen
050 595 8968, heikki.harkonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Heli Järvinen)​

politisk assistent Riikka Karppinen
riikka.karppinen(at)riksdagen.fi
riksdagsledamöterna​ Pekka Haavisto och Krista Mikkonen)

politisk assistent Eetu Kreivi
09 432 4100, 050 430 5556, eetu.kreivi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jenni Pitko​)​

politisk assistent Oona Käyhkö
09 432 4034, 050 400 8199, oona.kayhko(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Satu Hassi och Iiris Suomela)​

politisk assistent Riikka Leinonen
09 432 4114, riikka.leinonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Belaynesh Forsgrén)

Kukka Louhimies
09 432 4005, 050 4787900, kukka.louhimies(at)riksdagen
Outi Alanko-Kahiluoto ja Pirkka-Pekka Petelius)

politisk assistent Annikki Mattsson
09 432 4053, 050 401 5434, annikki.mattsson(at)riksdagen.fi​

politisk assistent Liina Nurmi
09 432 4131, 050 478 1937​, liina.nurmi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Sofia Virta)​

​​politisk assistent Amanda Pasanen
09 432 4144, amanda.pasanen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Maria Ohisalo)

​politisk assistent Hilma Sormunen
09 432 4028, hilma.sormunen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Tiina Elo)

politisk assistent Jouni Vauhkonen
09 432 4173​, 050 435 4709, jouni.vauhkonen(at)riksdagen.fi

(riksdagsledamot Hanna Holopainen)​

politisk assistent Mikko Vesterinen
09 432 4011, mikko.vesterinen(at)riksdagen.fi

(riksdagsledamot Mirka Soinikoski)​

Uppdaterad 13​.3.2023​​