Gröna riksdagsgruppen

De gröna finns till för att rädda miljön: vi vill värna om arternas mångfald, naturens skönhet, den rena luften och vattendragen. Vi vill rädda människorna: göra slut på fattigdom och elände, uppnå verklig jämlikhet och jämställdhet, ge alla frihet att vara sig själva. Vi tror att Finland kan bli bättre. De gröna vill skapa nytt arbete som förstärker framgång och tryggar medborgarnas liv i arbetslivets förändring.

För de gröna är det viktigt hur målen nås. Vi vill förnya politiken. Vi vill att deltagande blir lättare, vi vill ha ett rättvisare och öppnare politiskt system. Alla behövs med till att bygga en bättre framtid.

De gröna styrs av följande värden och principer:

- Ansvar för miljön och framtiden. Människans verksamhet bör anpassas till miljöns bärförmåga. Välfärden bör grunda sig på en ekonomi som håller sig inom det rimligas gräns. Vi kan inte leva på bekostnad av framtida generationer.
- Frihet för alla. Folk ska ha rätt att leva på det sätt de vill, så länge det inte begränsar andra människors rätt till samma sak, eller skadar djuren eller miljön. Frihet ökar lyckan och delaktigheten eftersom den förstärker förutsättningarna för att bestämma över sitt eget liv och delta i samhällsutvecklingen på olika sätt.
- Omsorg om andra människor. All verksamhet bör basera sig på rättvisa såväl lokalt som globalt. Den offentliga makten bör värna om förutsättningarna för ett gott liv, för välfärd och jämställdhet. För de gröna är det inte bara målsättningarna som är viktiga, utan också hur de ska uppnås. Vi vill förnya politiken och göra den öppnare, mer deltagande och rättvis. Alla behövs för att bygga framtiden.

Gröna riksdagsgruppen iakttar inte så kallad gruppdisciplin. Därmed har de gröna riksdagsledamöterna rätt att lägga fram synpunkter som avviker från gruppens ståndpunkt och de får föra fram sina åsikter både offentligt och i riksdagsarbetet.

Riksdagsgruppens ordförande är Atte Harjanne och vice ordförande är Saara Hyrkkö och Jenni Pitko. 

Gruppkansliets kontaktinformation

generalsekreterare Henna Hakkarainen
040 594 1379, henna.hakkarainen(at)riksdagen.fi​

förvaltningssekreterare  Verna Finström
09 432 3605, 050 438 1997, verna.finstrom(at)riksdagen.fi​

​kommunikationschef Ville-Veikko Mastomäki
040 7641 684, ville-veikko.mastomaki(at)vihreat.fi

lagstiftningssekreterare Aino Pennanen
09 432 3601, 050 352 1545, aino.pennanen(at)riksdagen.fi

politisk sakkunnig Timo Juurikkala
09 432 3271, timo.juurikkala(at)riksdagen.fi​

politisk sakkunnig Saila Lindroos
09 432 3602, 050 593 8388, saila.lindroos(at)riksdagen.fi​

politisk sakkunnig Annika Nevanpää
050 574 9540, annika.nevanpaa(at)eduskunta.fi​

politisk sakkunnig Tero Suoniemi 
050 353 3652, tero.suoniemi(at)riksdagen.fi

politisk assistent Leila Arstila
09 432 4046, 050 521 7699, leila.arstila(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Atte Harjanne)​

politisk assistent Irinja Bickert
050 304 0771, irinja.bickert​(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Mari Holopainen)​

politisk assistent Janne Hirvasvuopio​
09 432 4118, janne.hirvasvuopio(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Noora Koponen)

ledamotsassistent Heikki Härkönen
050 595 8968, heikki.harkonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Heli Järvinen)​

politisk assistent Mikko Jalo
09 432 4168, 050 596 8592, mikko.jalo(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Krista Mikkonen)

politisk assistent Eetu Kreivi
09 432 4100, 050 430 5556, eetu.kreivi(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Jenni Pitko​)​

politisk assistent Riikka Leinonen
09 432 4114, riikka.leinonen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Bella Forsgrén)

politisk assistent Kukka Louhimies
050 535 5520​, kukka.louhimies(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Outi Alanko-Kahiluoto och Pirkka-Pekka Petelius​)​

politisk assistent Riina Lumme
432 3607, 050 406 3544, riina.lumme(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Saara Hyrkkö)

politisk assisten Anna Muotka
09 4324061, anna.muotka(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Emma Kari)

​politisk assistent Amanda Pasanen
09 432 4144, amanda.pasanen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Maria Ohisalo)

​politisk assistent Janne Salakka
 050 434 9917, janne.salakka(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamöterna Satu Hassi och Iiris Suomela)

politisk assistent Hilma Sormunen
09 432 4028, hilma.sormunen(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Tiina Elo)

politisk assistent Oona Varinowski
09 432 4131, oona.varinowski(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Sofia Virta)

politisk assistent Jouni Vauhkonen
050 435 4709, jouni.vauhkonen(at)riksdagen.fi

(riksdagsledamot Hanna Holopainen)​

politisk assistent Mikko Vesterinen
09 432 4011, mikko.vesterinen(at)riksdagen.fi

(riksdagsledamot Mirka Soinikoski)

ledamotsassistent Robert White
09 432 4009, robert.white(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Pekka Haavisto)

politisk assistent Ekim Özdemir
050 568 0761, ekim.ozdemir(at)riksdagen.fi
(riksdagsledamot Inka Hopsu)

Uppdaterad 4.2.2022