Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas pensioner

elakkeet_20140326.jpg

Riksdagsledamöternas pensioner och anpassningsbidrag

Utgående från en karriär som riksdagsledamot och minister bildas en enda pension. Den kan man få som ålderspension vid 65 års ålder eller som invalidpension om man förlorar arbetsförmågan före 65 års ålder. Efter att en riksdagsedamot har avlidit har ledamotens make och under 18-åriga barn rätt till familjepension om förmånstagarna uppfyller pensionsvillkoren.

Pensionen bestäms utifrån karriärens längd och förvärvsinkomsterna de senaste 15 åren. Det högsta pensionsbeloppet är 60 procent av de genomsnittliga månatliga förvärvsinkomsterna under de 15 sista åren av karriären.

Arbetspensioner som riksdagsledamöterna har intjänat utöver den politiska karriären beaktas i ledamotspensionerna och kan minska ledamotspensionens belopp.

Ledamotspensionerna höjs årligen med samma index som de övriga arbetspensionerna.

Anpassningspension

De personer som varit riksdagsledamöter före 2011 kan beviljas en sk.anpassningspension om personen inte får något arbete på arbetsmarknaden. För att få anpassningspension måste personen ha varit riksdagsledamot i minst sju år.

Anpassningspension betalas endast till den del som pensionen inte tillsammans med förvärvsinkomster av arbete eller företagarverksamhet överstiger maximibeloppet av pension för riksdagsledamöter.

Anpassningsbidrag

De riksdagsledamöter vars uppdrag som ledamot har börjat efter 1.3.2011 får ett anpassningsbidrag i stället för anpassningspension. Bidrag betalas beroende på hur länge uppdraget som ledamot har varat i högst 3 år från det att uppdraget som riksdagsledamot har upphört.

Bidragsmottagarens förvärvsinkomster inverkar på utbetalningen av anpassningsbidraget. Om bidragsmottagaren återgår till heltidsarbete avbryts betalningen av anpassningsbidraget.

Pensionsskyddet i praktiken 

Keva beviljar och betalar pensionerna till statsanställda. Keva har också hand om pensionerna till riksdagsledamöter och ministrar. Pension, anpassningspension och anpassningsbidrag söks skriftligt vid karriärens slut. Pensionen betalas ut varje månad och är skattepliktig inkomst i Finland.

 Mer information