Riksdagsledamöternas pensioner och anpassningsbidrag

Utgående från en karriär som riksdagsledamot och minister bildas en enda pension. Riksdagsledamöternas och ministrarnas pensionsålder är 65 år.

En riksdagsledamot kan också ha rätt till ett tidsbundet anpassningsbidrag.

Riksdagsledamöternas pensioner och anpassningsbidrag beviljas och betalas av pensionsanstalten Keva.

Pensioner

Utgående från en karriär som riksdagsledamot och minister bildas en enda pension. Den kan man få som ålderspension vid 65 års ålder eller som invalidpension om man förlorar arbetsförmågan före 65 års ålder. Efter att en riksdagsedamot har avlidit har ledamotens make och under 18-åriga barn rätt till familjepension om förmånstagarna uppfyller pensionsvillkoren.

Pensionen bestäms utifrån karriärens längd och förvärvsinkomsterna de senaste 15 åren. Det högsta pensionsbeloppet är 60 procent av de genomsnittliga månatliga förvärvsinkomsterna under de 15 sista åren av karriären.

Arbetspensioner som riksdagsledamöterna har intjänat utöver den politiska karriären beaktas i ledamotspensionerna och kan minska ledamotspensionens belopp.

Ledamotspensionerna höjs årligen med samma index som de övriga arbetspensionerna.

Anpassningsbidrag

En riksdagsledamot kan få anpassningsbidrag om han eller hon har lämnat riksdagen före pensioneringsåldern och inte får arbete efter ledamotsuppdraget. Anpassningsbidraget ersätter anpassningspensionen som avskaffades 2019.

Anpassningsbidrag betalas i 1–3 år beroende på ledamotsuppdragets längd. Om riksdagsledamoten har uppnått 59 års ålder när anpassningsbidraget upphör kan anpassningsbidrag betalas ut fram till 65 års ålder. Rätten till anpassningsbidrag uppstår på basis av ett år som riksdagsledamot. Anpassningsbidrag ska sökas inom 6 månader från den månad då ledamotsuppdraget upphörde.

Anpassningsbidraget beräknas huvudsakligen på samma sätt som ledamotens ålderspension. Det enda undantaget är anpassningsbidragets belopp som alltid är minst det belopp som intjänas under ett nioårigt ledamotsuppdrag.

Förvärvs- och kapitalinkomster under tiden med förmånen kan minska anpassningsbidragets belopp.

Pensionsskyddet i praktiken 

Keva beviljar och betalar pensionerna till statsanställda. Keva har också hand om pensionerna till riksdagsledamöter och ministrar. Pension och anpassningsbidrag söks skriftligt vid karriärens slut. Pensionen betalas ut varje månad och är skattepliktig inkomst i Finland.