Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagens arbete leds av presidiet

puhemiehistö640x360.jpg

Riksdagens arbete leds av presidiet

Talmannen leder riksdagens arbete tillsammans med talmanskonferensen enligt bestämmelserna i grundlagen och riksdagens arbetsordning. Talmannen och vice talmännen bildar presidiet.

Riksdagens talman under riksmötet 2018 är Paula Risikko, förste vice talman Mauri Pekkarinen och andre vice talman Tuula Haatainen.  

I plenum bestämmer talmannen vem som får ordet och vem som får komma med replik. Det är också talmannen som lägger fram omröstningsförslag och bestämmer den slutliga behandlingsordningen för ärenden. Talmännen är också presidium för riksdagens viktigaste organ, talmanskonferensen och kanslikommissionen.

Presidiet ska också justera plenarprotokollen och underteckna riksdagens svar och skrivelser.

Val av talman och vice talmän

I riksmötets första plenum förrättas val av talman och vice talmän. Ordförande vid förrättningen är den äldsta bland ledamöterna. Innan talmannen och vice talmännen tar emot uppdraget avger de riksdagen följande högtidliga försäkran:

"Jag N.N. försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen."

Mandattiden för den talman och de vice talmän som valts under valperiodens sista riksmöte fortgår tills nytt riksdagsval har förrättats.

Om talmannen eller en vice talman avlider eller avgår från sitt uppdrag under riksmötet, ska en ny talman eller vice talman väljas snarast möjligt. Om talmannen eller en vice talman är förhindrad att sköta sitt uppdrag, kan en tillfällig talman eller vice talman väljas på förslag av talmanskonferensen.

Talmanskonferensen styr arbetet i plenum

Talmanskonferensen består av talmannen, vice talmännen och utskottsordförandena. Talmanskonferensens uppgifter gäller främst arbetet i plenum.

Talmanskonferensen ger anvisningar och riktlinjer för förfarandena i plenum (t.ex. förslag om vilket eller vilka utskott ett ärende ska remitteras till och regler för yttranden och anföranden) och godkänner plenarplanerna. Den beslutar också om frånvarotillstånd som gäller plenumarbetet. Dessutom ger talmanskonferensen generella anvisningar om arbetet i utskotten och är ett rådgivande organ för talmannen.

 Talmanskonferensens beslut

TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 1/2018 rd
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
TKF 2/2015 rd
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
TKF 1/2015 vp
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli

 Talman

 

 

Paula Risikkohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/809.aspxPaula RisikkoSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Förste vice talman

 

 

Mauri Pekkarinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/212.aspxMauri PekkarinenCenterns riksdagsgrupp

 Andre vice talman

 

 

Tuula Haatainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/538.aspxTuula HaatainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Specialmedarbetare

Tiina Rytilä-Broere
(talman Paula Risikko)
09 432 2607, 040 566 6649
tiina.rytila(at)riksdagen.fi

Petri Neittaanmäki
(förste vice talman Mauri Pekkarinen)
09 432 2608, 040 553 8245
petri.neittaanmaki(at)eduskunta.fi

Johanna Laisaari
(andre vice talman Tuula Haatainen)
09 432 2609, 046 920 5599
johanna.laisaari(at)riksdagen.fi

 Talmanskonferensen

 

 

Juho Eerolahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1093.aspxJuho EerolaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Tarja Filatovhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/451.aspxTarja FilatovSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Satu Hassihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/363.aspxSatu HassiGröna riksdagsgruppen
Eero Heinäluomahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/768.aspxEero HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Ari Jalonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1124.aspxAri JalonenBlå riksdagsgruppen
Timo Kallihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/402.aspxTimo KalliCenterns riksdagsgrupp
Anne Kalmarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp
Ilkka Kanervahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/170.aspxIlkka KanervaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Krista Kiuruhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/960.aspxKrista KiuruSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Annika Lapintiehttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/479.aspxAnnika LapintieVänsterförbundets riksdagsgrupp
Martti Mölsähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1091.aspxMartti MölsäBlå riksdagsgruppen
Tuomo Puumalahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/946.aspxTuomo PuumalaCenterns riksdagsgrupp
Arto Satonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/784.aspxArto SatonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kari Tolvanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Matti Vanhanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/414.aspxMatti VanhanenCenterns riksdagsgrupp
Stefan Wallinhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/910.aspxStefan WallinSvenska riksdagsgruppen

 ‭(Dold)‬ Talmanskonferensens protokoll (på finska)

PmNP 182/2018 vp
Tiistai 19.3.2019 klo 9.45
PmNP 181/2018 vp
Maanantai 18.3.2019 klo 11.45
PmNP 180/2018 vp
Perjantai 15.3.2019 klo 12.45
PmNP 179/2018 vp
Torstai 14.3.2019 klo 9.45
PmNP 178/2018 vp
Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.45

 Mer information